CS

Lukáš Kuchinka

Lukáš Kuchinka je absolventem Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze na katedře alternativního a loutkového divadla, obor scénografie. Mimo jiné také sudoval řezbářství a tvarování dřeva, výrobu loutek, dobových řezeb a replik dobového nábytku, sochařství a restaurování a na Vyšší odborné škole grafické obor knižní grafika.
Spolupracuje s mnoha divadly v celé České republice, např. Divadlo na Vinohradech, Švandovo divadlo, Meet Factory, ND Brno, Divadlo Petra Bezruče, Městské divadlo Zlín, Divadlo Petra Bezruče, Činoherní studio Ústí nad Labem a jiné.
Pro DJKT vytvořil scénografii k řadě inscenací, např, Srpen v zemi indiánů, Modrovous, Linie krásy, Alenka v říši divů, Veselá vdova, Mefisto a další.