PROGRAM

Informace pro HCP

  • držitelé průkazu ZTP mají u nás 50% slevu na nákup vstupenky
  • držitelé průkazu ZTP/P mají u nás 50% slevu na nákup dvou vstupenek (včetně doprovodu)

Informace pro diváky s omezenou schopností pohybu

Na všechny scény Divadla J. K. Tyla i do pokladny předprodeje je zajištěn bezbariérový přístup. Kapacita míst pro vozíčky je omezená, pokud používáte invalidní vozík a máte zájem o návštěvu divadla, prosím kontaktujte oddělení předprodeje.

  • Ve Velkém divadle může být vozíček umístěn v 9.–11. řadě po obou stranách. K dispozici je výtah (u bočního vchodu do divadla), pro jeho použití se prosím obraťte na hledištní personál nebo inspektorku hlediště.
  • Na Nové scéně jsou vyhrazena pro vozíčky 4 místa za 22. řadou. Přístup je zajištěn pomocí výtahu.
  • Na Malé scéně je místo pro vozíčkáře na úrovni první řady vpravo. K dispozici je výtah, pro jeho použití prosím kontaktujte hledištní personál nebo inspektorku hlediště.

Informace pro sluchově znevýhodněné diváky

Divák se sluchadlem, které lze přepnout na program Telecoil a má tuto funkci zapnutou foniatrem, může využít v Novém divadle indukční smyčky, do které je puštěn zvukový obraz jeviště. Hlasitost signálu je nastavená dodavatelem pomocí testovacího zařízení a divák by měl mít možnost regulovat si hlasitost sám na své kompenzační pomůcce.

  • Na Nové scéně je indukční smyčka funkční vždy minimálně šest míst od pravé uličky v prvních čtyřech a třech posledních řadách a v prostoru pro invalidní vozíky.
  • Na Malé scéně je indukční smyčka funkční v levé zadní a pravé přední části sálu. Je tedy podstatné, jaké je rozložení hlediště u konkrétní inscenace.
  • Ve Velkém divadle je k dispozici k zapůjčení přístroj pro zesílení zvuku.

Partneři divadla