PROGRAM

DDD - Divadelní dramatická dílna

Divadelně dramatická dílna, nebo-li DDD, se zaměřuje na vyjadřovací schopnosti dětí, rozvíjí jejich fantazii a zároveň se snaží podporovat vztah k umění, divadlu a literatuře. Výuku vedou vždy profesionálové z řad Činohry DJKT a mohou se dostavit i hosté, kteří hodiny rozšíří o zajímavé činnosti. Žáci DDD jsou také zapojováni do různých činoherních projektů či samotných inscenací, aktuálně jsou to například činohry Čarodějky ze Salemu, Klapzubova jdenáctka, Příliš drahý jed, Richard III. nebo pohádka Chytrá horákyně. Další informace naleznete ZDE.

Výuka DDD ve školním roce 2023/2024:

1. kategorie (děti 7–11 let)
Výuka probíhá pravidelně každé úterý od 14:30 do 17:45.
Lektorkami jsou v tomto roce Kamila Šmejkalová Apolena Veldová

2. kategorie (děti 12–15 let)
Výuka probíhá rovněž každé úterý od 14:30 do 17:45.
Lektorkou je Jana Ondrušková

3. kategorie (mládež 16–20 let)
Výuka probíhá i nadále každé úterý a čtvrtek od 16:15 do 18:00.
Lektory jsou opět Marek Mikulášek a Apolena Veldová.

Účastníky vyzvedáváme před začátkem ve vrátnici Nového divadla a na vrátnici je opět předáme zpět rodičům po ukončení lekce. Lektoři zodpovídají za děti pouze po dobu trvání výuky.

Na hodiny je dobré mít přezutí a volnější, pohodlné oblečení, doporučujeme na výuku se převléknout.

Školné za 2. pololetí  ve výši 2 500 Kč je potřeba zaplatit do konce února 2024 na čú.: 279936833/0300 v.s. 5310, do poznámky, prosím, uveďte jméno žáka.

 UPOZORNĚNÍ: Z důvodu kontinuální práce během sezóny, není bohužel možný nástup do divadelní dílny během školního roku. Noví členové jsou přijímáni pouze na základě doplňujícího konkurzu, který probíhá pravidelně začátkem září. V případě zájmu o naši dílnu prosím sledujte stránky DDD pro aktuální informace ohledně přípravy a stanovení podmínek konkurzu. První informace jsou většinou zveřejňovány během června. Omlouváme se, ale na přihlášky zaslané během roku nebude brán zřetel.

Případné dotazy zasílejte na ddd-djkt@djkt.eu

Partneři divadla