PROGRAM

Informace o přístupnosti webu

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o., Palackého náměstí 2971/30, PSČ 301 00, lČO: 00078051, DIČ: CZ00078051, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

Struktura informací
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.
Na internetových stránkách jsou vybrané informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS a PDF dále některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.), ale divadlo je má za povinnost zveřejnit či umožnit uživatelům stáhnout a vyplnit. Některé tyto dokumenty webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro stažení či tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader či použít většinu běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.
Podobně některá fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb., ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Toto prohlášení bylo revidováno dne 2. 11. 2023

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností La Taupe s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu: info@djkt.eu

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

  • Digitální a informační agentura
    Na Vápence 915/14
    130 00 Praha 3
    e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Správcem veškerého obsahu je Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o., se sídlem, Palackého náměstí 30, 301 00 Plzeň, Česká republika. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.
Provozovatel redakčního systému, společnost La Taupe s.r.o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jejich provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele:
La Taupe s.r.o.
Rašínovo nábřeží 14
120 00 Praha 2

tel.: +420 604 233 828
web: www.lataupe.cz
technická podpora: web@lataupe.cz

Partneři divadla