PROGRAM

O divadle

Německá divadelní představení v Plzni jsou doložena již koncem 18. stol., české divadlo se v Plzni hraje od roku 1818 (kočovné společnosti, ale většinou ochotnické pokusy). Hrálo se v rytířské síni tzv. německého domu na náměstí (Říhovic domě), ve velké síni radnice, v hostinci U zlatého orla, U arcivévody Ferdinanda a U bílé růže. Poněvadž tyto místnosti nestačily, chtěl purkmistr Kopecký upravit pro divadelní účely obecní dům Stift (mezi radnicí a chrámem sv. Bartoloměje). Počalo se s adaptací, ale brzy došli k závěru, že tyto prostory pro divadlo nestačí (1829 Stift zbourán). Vznikla myšlenka postavení nového divadla.

Zvláštní divadelní budovu má Plzeň od roku 1832 (1830 měla Plzeň 9040 obyvatel). Byla postavena podle návrhů Lorenza Sachettiho na rohu nynější Riegrovy ulice a sadů Pětatřicátníků. Poprvé se tu hrálo 12. listopadu 1832, první české představení až 18. ledna 1835. Budova byla předána bezplatně k provozování právovárečnému měšťanstvu, od roku 1857 divadlo opět majetkem obce. V roce 1863 úpravy. Hned po vystavění nového divadla byly pronajaty ve vedlejším domě 2 místnosti na šatny, 1867 koupila obec celý dům pro potřeby divadla.

V roce 1890, kdy měla Plzeň 50 221 obyvatel, už divadlo jejím potřebám nestačilo. 1894–1895 pojata do plánu stavba nového divadla. Povolení ke stavbě vydáno v lednu 1899, Velké divadlo bylo otevřeno v září 1902. Pro německou menšinu bylo vybudováno 1869 německé divadlo v Goethově ul. (Malé divadlo), v němž se hrálo až do roku 1965, kdy opereta a činohra přešla do Komorního divadla, vytvořeného ne příliš šťastnou adaptací kinosálu. Během pouhých 70 let si rozmach kulturního života v Plzni vyžádal postavení 3 divadel (1832, 1869, 1902). Od roku 1869 se v našem městě hraje repertoárové divadlo paralelně ve dvou divadelních budovách.

Velké divadlo bylo slavnostně otevřeno v září 1902. Komorní divadlo vzniklo v roce 1965 adaptací bývalého kina Univerzita, postaveného koncem 30. let. Částečným řešením provozních problémů divadla bylo posléze otevření provizorní přístavby v dubnu roku 1980, kde kromě zkušeben, baletního a sborového sálu vznikla také nová studiová scéna v Klubu.

Již koncem 90. let 20. stol. však muselo město intenzivně řešit otázku nezbytné rekonstrukce nevyhovujícího Komorního divadla a jeho přístavby. Brzy se jako efektivnější řešení začala prosazovat myšlenka postavení nové divadelní budovy.  Její realizaci schválilo zastupitelstvo města Plzně na svém jednání v březnu roku 2012. Provoz v Novém divadle byl zahájen na začátku sezóny 2014/2015.

Historie plzeňského divadla v datech

 • 1798, 1805, 1806, 1814 – zprávy o divadelních představeních v Plzni
 • 1818 – první české divadelní představení
  Hrálo se na různých místech: v rytířské síni tzv. Německého domu na náměstí, ve velké síni radnice nebo v některém hostinci (U zlatého orla, U arcivévody Ferdinanda, U bílé růže)
 • 1832 – postavena první divadelní budova – městské resp. měšťanské divadlo (v nynější Riegrově ulici)
 • 1863 – rozsáhlé úpravy městského divadla, 1867 zakoupen vedlejší dům a trvale přivtělen k divadlu; v následujících letech průběžné udržování a zdokonalování divadelní budovy, které však nemohlo odstranit hlavní nedostatky
 • 1869 – postaveno německé divadlo 
  (Malé divadlo) v Goethově ulici
 • 1902 – postaveno nové městské divadlo (Velké divadlo)
 • 26. března 1902 uzavřena stará divadelní budova představením Prodané nevěsty
 • 27. září 1902 otevřeno nové divadlo představením Libuše
 • 1965 – otevřeno Komorní divadlo, vzniklé adaptací kina Universita
 • 4. prosince 1965 – divadlo slavnostně otevřeno představením k 100. výročí stálého českého divadla v Plzni (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena
 • 1966 – ukončen provoz Malého divadla 
 • 1977 – zbouráno Malé divadlo 
 • 1980 – otevřena provizorní přístavba Komorního divadla, 
  zahájen provoz Divadla v klubu 
 • 1981–1985 – rekonstrukce a přístavba Velkého divadla
 • 2014 – otevření Nového divadla

Partneři divadla