CS

Žádosti o informace

1. Název organizace: Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace, Palackého náměstí  2971/ 30, 301 00 Plzeň

2. Způsob založení: zřizovací listinou na základě usnesení ZMP č. 296 ze dne 15.5.2003 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle §27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

3. Organizační struktura: zobrazit schéma - obrázek

4. Kontaktní spojení: sekretariát řediteledjkt-reditelstvi@plzen.eu, tel. 378 038 001, www.djkt.eu, datová schránka smgkhp9

    úřední hodiny: PO, ST: 8:00 - 17:00, ÚT, ČT, PÁ: 8:00 - 15:00

5. Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú. 279936833/0300

6. Identifikační číslo organizace (IČ): 00078051

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00078051

8. Dokumenty: Zřizovací listina, rozpočet

9. Žádosti o informace: sekretariát ředitele - djkt-reditelstvi@plzen.eu, tel. 378 038 001 

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu DJKT. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu, nebo do datové schránky.

10. Příjem žádostí a dalších podání: sekretariát ředitele - djkt-reditelstvi@plzen.eu, tel. 378 038 001

11. Předpisy: zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

12. Sazebník úhrad za poskytování informací. Usnesení nadřazeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebyla vydána.

13. Licenční smlouvy: dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena

14. Výroční zprávy: seznam výročních zpráv

 

Výroční zpráva 2019 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1000 Sb, o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva 2018 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Výroční zpráva 2017 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Výroční zpráva 2016 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Výroční zpráva 2015 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva 2014 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Vyřízené žádosti o informace 2019

 

DJKTINF12019 žádost DJKTINF12019 odpověď
DJKTINF22019 žádost DJKTINF22019 odpověď
DJKTINF32019 žádost DJKTINF32019 odpověď

 

 

 Umělecká rada DJKT: členové UR

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg