PROGRAM

Žádosti o informace

1. Název organizace: Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace, Palackého náměstí  2971/ 30, 301 00 Plzeň

2. Způsob založení: zřizovací listinou na základě usnesení ZMP č. 296 ze dne 15.5.2003 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle §27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojení

 • sekretariát ředitele djkt-reditelstvi@plzen.eu
 • tel. +420 378 038 001
 • www.djkt.eu
 • datová schránka smgkhp9
 • úřední hodiny: PO, ST: 8.0017.00, ÚT, ČT, PÁ: 8.0015.00

Podporované technické nosiče dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

Podporované formáty datových zpráv
(Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 10 MB):

 • *.PDF – Portable Document Format (Adobe Acrobat)
 • *.DOC,*. DOCX – Dokument Microsoft Word
 • *.XLS, *.XLSX – Sešit Microsoft Excel
 • *.FO, *.ZFO – formuláře software602 Form Filler

5. Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú. 279936833/0300

6. Identifikační číslo organizace (IČ): 00078051

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00078051

8. Dokumenty: Zřizovací listina, rozpočet

9. Žádosti o informace: sekretariát ředitele - djkt-reditelstvi@plzen.eu, tel. +420 378 038 001 

 • Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu DJKT. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu, nebo do datové schránky.

10. Příjem žádostí a dalších podání: sekretariát ředitele - djkt-reditelstvi@plzen.eu, tel. +420 378 038 001

11. Předpisy: zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

12. Sazebník úhrad za poskytování informací. Usnesení nadřazeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebyla vydána.

13. 

 • 13.1 Vzory licenčních smluv: vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
 • 13.2 Výhradní licence: DJKT dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

14. Výroční zprávy: seznam výročních zpráv

Sazebník úhrad za poskytování informací

Vyřízené žádosti o informace 2021

DJKTINF12021 žádost   DJKTINF12021 odpověď

Vyřízené žádosti o informace 2019

DJKTINF12019 žádost   DJKTINF12019 odpověď

DJKTINF22019 žádost   DJKTINF22019 odpověď

DJKTINF32019 žádost   DJKTINF32019 odpověď

Umělecká rada DJKT: členové UR

Partneři divadla