PROGRAM

Projekty a akce

Intro

Projekt INTRO je určen autorům nových, původních, dosud neuvedených muzikálů, vyhlašovaný souborem muzikálu Divadla J. K. Tyla pod osobní patronací ředitele divadla Martina Otavy. Přihlášená díla posuzuje a hodnotí porota, sestavená z renomovaných divadelních odborníků a praktiků z celé republiky. Tři vítězná díla s nejlepším hodnocením budou nastudována souborem muzikálu DJKT v podobě poloinscenované koncertní verze a za doprovodu živého orchestru premiérově představena divákům a zástupcům odborné veřejnosti na Malé scéně DJKT. Ostatním přihlášeným je poskytnuto písemné vyjádření porotců k jejich dílům. více

Na muzikál? Do Plzně!

Světoznámé muzikály v prvotřídní kvalitě nadosah! více

Baletní ateliéry

Nedělní dopoledne strávená ve společnosti členů souboru balet DJKT. více

Předpremiérová setkání

Neformální akce souboru muzikálu a činohry konající se před každou jejich premiérou (zpravidla se netýká pohádek), při které se fanoušci a diváci mohou setkat s inscenátory a protagonisty připravovaných inscenací a dozvědět se mnoho zajímavostí nejen z historie děl, ale také z procesu zkoušení. více

Výstavy

Divadlo J. K. Tyla se s otevřením Nového divadla (2014) naplno pustilo do pořádání výstav. Kromě jednorázových akcí se věnuje i pravidelnému cyklu Plzeňský salón, jenž každoročně přináší díla umělců spjatými s Plzní a Plzeňským krajem. více

Muzikálová matiné

Populární dopolední koncerty členů souboru muzikálu DJKT. více

Operní matiné

Pravidelná nedělní setkání ve Foyer Vendelína Budila v historické budově Velkého divadla přinášejí skladby z repertoáru vážné hudby na předem daná témata. Pravidelně se zde prezentují sólisté, členové sboru a orchestru opery a jejich hosté. Komorní koncerty začínají v 10.30, vstupenky je možno zakoupit na jednotlivé akce nebo v rámci předplatného na celou sezónu. více

Partneři divadla