PROGRAM

Mecenášský klub

Pravé bohatství nám přináší podpora umění

DJKT nabízí svým příznivcům stát se členem Mecenášského klubu DJKT již od ročního příspěvku 500 Kč. Zájemci o zapojení do mecenášského klubu mohou kontaktovat Janu Bartákovou na e-mailu Jana.Bartakova@djkt.eu, která pro ně připraví veškerý servis a zajistí administrativu s darem spojenou.

Jména mecenášů budou zveřejněna na webových stránkách DJKT a také na pamětních deskách umístěných ve foyer Nového i Velkého divadla.

Mecenáš

Příspěvek od 500 Kč do 9.999 Kč v kalendářním roce
Certifikát mecenáše DJKT na jméno dárce
Zasílání Divadelní Revue (e-mail)
Zasílání informací o aktivitách a akcích DJKT (e-mail)
Elektronická pozvánka na akce DJKT
Zanesení jména mecenáše na mecenášský list webových stránek DJKT a na seznam mecenášů v ND a VD

Bronzový mecenáš

Příspěvek od 10.000 Kč do 29.999 Kč v kalendářním roce
Bronzový mecenáš získává stejné benefity jako mecenáš +
Speciální prohlídky divadel pro členy mecenášského klubu se slevou 20% z ceny běžné prohlídky (na základě přihlášení a do naplnění kapacity)
Osobní pozvánky na akce DJKT
Asistenční telefonní linka s informacemi o repertoáru, divadelních akcích, jednotlivých představeních

Stříbrný mecenáš

Příspěvek od 30.000 Kč – do 49.999 Kč v kalendářním roce
Stříbrný mecenáš získává stejné benefity jako bronzový mecenáš +
Možnost přednostního nákupu předplatného a vstupenek
Pozvání na společenské setkání s vedením DJKT
Možnost zúčastnit se některé z vybraných neveřejných generálních zkoušek – (2 osoby/1ročně)
Možnost zúčastnit se pořádaných Setkávání s umělci

Zlatý mecenáš

Příspěvek od 50.000 Kč výše v kalendářním roce
Zlatý mecenáš získává stejné benefity jako stříbrný mecenáš +
Zařazení do VIP protokolu – rozesílání pozvánek na premiéry
Zasílání osobní pozvánky na Divadelní ples DJKT (možnost přednostní rezervace)
Speciální prohlídky divadel pro členy mecenášského klubu se slevou 50% z ceny běžné prohlídky (na základě přihlášení a do naplnění kapacity)
Pozvání na po-premiérové číše vína

Platinový mecenáš

Příspěvek od 100.000 Kč výše v kalendářním roce
Platinový mecenáš získává stejné benefity jako zlatý mecenáš +
Speciální osobní prohlídka divadel pro 4 osoby 1x ročně (na základě přihlášení v nabídnutých termínech)
Představení platinového mecenáše v Divadelní revue – možnost celostránkové prezentace
Možnost účasti na exkluzivním VIP programu v rámci akce Noc s operou.

Mecenáši za rok 2023

Mecenáši za rok 2022

Mecenáši za rok 2021

 

Partneři divadla