PROGRAM

Operní matiné

Pravidelná nedělní setkání ve Foyer Vendelína Budila v historické budově Velkého divadla přinášejí skladby z repertoáru vážné hudby na předem daná témata. Pravidelně se zde prezentují sólisté, členové sboru a orchestru opery a jejich hosté. Komorní koncerty začínají v 10.30, vstupenky je možno zakoupit na jednotlivé akce nebo v rámci předplatného na celou sezónu.

V letošní sezóně se nedělní matiné odehrají v období od října do dubna. Hned dvě říjnová dopoledne budou patřit našim dlouholetým sólistům – nejdřív Janě Foff Tetourové za spoluúčasti harfenistky Dany Suchanové, poté Janu Ježkovi, který oslaví své životní jubileum. V listopadu se také odehrají matiné dvě, první ve znamení recitace – Apolena VeldováJaroslav Someš přednesou ukázky z českého koncertního melodramu, ve druhém zahraje skladby Franze Schuberta a Johannese Brahmse oblíbené Sojkovo kvarteto. V prosinci se divákům představí nastupující operní hvězdy – studenti pěveckého oddělení Konzervatoře v Plzni. Únorové matiné se odehraje ve znamení neznámých českých operet, které zazpívají sólisté operního souboru a jejich hosté, na klavír je doprovodí Martin Marek. V březnu se foyer rozezní hlasy členů sboru opery DJKT, tentokrát při skladbách českých skladatelů – Zdeňka Lukáše, Ilji Hurníka, Pavla Jurkoviče a Jana Kasala. Poslední, dubnové matiné, bude patřit jednomu z největších českých básníků z období romantismu Karlu Hynku Máchovi a fragmentům z jeho Máje v přednesu Blanky Hejtmánkové a s klavírním doprovodem Věry Müllerové.

Předplatné na celý cyklus Operních matiné pořídíte zde.

16. 10.
neděle
10:30 Foyer Vendelína Budila
Jan Ježek
Matiné O
Poslední 4 vstupenky
13. 11.
neděle
10:30 Foyer Vendelína Budila
Apolena Veldová, Jaroslav Someš
Matiné O
27. 11.
neděle
10:30 Foyer Vendelína Budila
Sojkovo kvarteto
Matiné O
4. 12.
neděle
10:30 Foyer Vendelína Budila
studenti Konzervatoře Plzeň
Matiné O
Vstupenky v prodeji od 14. 10. 2022 10:00

Partneři divadla