CS
Zicha Jakub

Zicha Jakub

Je absolventem Pražské konzervatoře v oboru viola (K. Špelina – 1995) a dirigování (M. Němcová, H. Farkač, J. Kasala M. Košler – 2001). Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Pražští chrámoví sólisté, jenž se specializuje na uvádění předklasické hudby. V letech 2011–2014 byl asistentem sbormistra Pražského filharmonického sboru. Od září 1999 působí ve funkci uměleckého vedoucího a sbormistra Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy Praha, s nímž získal několik ocenění v mezinárodních soutěžích. Se svými soubory navštívil řadu zemí včetně Číny, Mexika, Španělska, Portugalska, Itálie, Francie nebo Lotyšska. Jakub Zicha je pravidelným členem porot mezinárodních soutěží a věnuje se také hudební režii. Od prosince 2000 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Od roku 2004 spolupracuje s činohrou Národního divadla v Praze, pro kterou hudebně připravil několik inscenací (Naši furianti, Vladařka závist aneb Zahradníkův pes, Zvony, Bláznivý den aneb Figarova svatba). Od roku 2014 spolupracuje s DJKT v Plzni (Hoffmannovy povídky, Popelka, Čardášová princezna, Významné místo, Pařížskýživot), kde k 1. listopadu 2019 přijal post sbormistra operního sboru.