PROGRAM

Zdeněk Rohlíček

 

Absolvoval pražskou konzervatoř, jejímuž studiu předcházelo získávání zkušeností na prknech loutkového divadla i v hudební škole při sborovém zpěvu a hře na několik nástrojů. Během studia vytvořil zajímavé role, především komediální – např. Tofola v „Poprasku na laguně“. Zároveň hrál i v inscenacích pražského divadla Metro.

Do angažmá v DJKT nastoupil v roce 2004 a ztvárnil zde mnoho nepřehlédnutelných postav, především komických a groteskních. Kromě roztržitého hlasatele zpráv o počasí Howarda v „Měsíci nad Buffalem“ či teroristy Joeye ve hře „Poručík z Inishmoru“ to byl především drogový dealer Chris Smith v drsné grotesce „Zabiják Joe“. Jeho rozpadající se osobnosti, spojené s hlubokou naivitou a dětinskostí, určované životem v patologickém prostředí, kde vydírání a násilí jsou samozřejmostí, ponechal trpící lidskou tvář ztraceného, promarněného mladého života. Jednou z rolí byl Miloš v Procházkových „Celebritách s.r.o.“.

Zdeněk Rohlíček spolupracuje s rozhlasem i televizními produkcemi. V současné době je na volné noze.

Partneři divadla