CS
Dvořák Daniel

Dvořák Daniel

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru architektury a scénografie proslulého Josefa Svobody. Po dalším studiu ve Vídni a v USA začal pracovat jako scénograf. Společně s Jiřím Nekvasilem založil Operu Furore a reorganizoval Operu Mozart. V roce 1998 byl jmenován ředitelem pražské Státní opery, v letech 2002–2006 ředitelem Národního divadla v Praze a od roku 2007 do roku 2012 byl ředitelem Národního divadla v Brně. Pracuje, tvoří i vystavuje po celých Čechách i v zahraničí. V roce 1999 obdržel Cenu Alfréda Radoka za scénografii, o tři roky později byl francouzskou vládou jmenován Rytířem řádu umění a literatury. Jeho scénografie znají nejen diváci v Plzni, ale také v Praze, Brně, Vídni, Hamburku, Tampere, Regensburgu, Soluni i Buenos Aires.