CS
Valášek Aleš

Valášek Aleš

Vzdělání v oboru scénografie získal na DAMU pod vedením J. Zbořilové a na prestižním Motley Theatre Design Course v Londýně vedeném scénografkou A. Chitty. V roce 2015 absolvoval na FUA TUL v oboru architektura a urbanismus u J. Suchomela. V roce 2009 se stal absolutním vítězem scénografického bienále Linbury Prize For Stage Design pořádaného londýnským Národním divadlem a Linbury Trust. Spolupracuje s různými divadly v ČR (ND Brno – Carmen, DJKT – Labutí jezero ad.). V roce 2010 s režisérkou G. Haukvicovou přivedl do Čech autora muzikálu Les Misérables Alaina Boublila během příprav muzikálu Marguerite a položili tak základy k uvádění moderních muzikálů v NDM v Ostravě.