PROGRAM

Život je sen

Pedro Calderón de la Barca

Pedro Calderón de la Barca

Život je sen

Calderón de la Barca představuje  svým dramatem Život je sen stěžejní dílo španělského baroka nastolující základní otázku, zda je lidská vůle schopná zvítězit nad osudem. Hra, oplývající nevšední poetickou krásou, vypráví o nelehké životní pouti prince Segismunda, kterého vlastní otec, polský král Basilio, drží od dětství ve vězení, v nevědomosti o světě. Důvodem je strach z kruté věštby, podle níž má Segismundo zapříčinit smrt krále a sám nastolit krutovládu.  Extrémní životní zážitky, citové turbulence a silný vnitřní konflikt způsobují, že se hlavní hrdina pohybuje na pomezí reality a snu a jen těžko nachází smysl své vlastní existence. Vnitřní rovnováhu a své místo v křehké struktuře světa intenzivně hledají i ostatní postavy Calderónovy hry. 

scéna Velké divadlo
premiéra 30. 4. 2011
derniéra 19. 12. 2012
představení 26

Tvůrci

Překlad:
Vladimír Mikeš
Režie a úprava:
Juraj Deák
Scéna:
Ivo Žídek
Kostýmy:
Jana Hauskrechtová
Hudba:
Daniel Fikejz
Dramaturgie:
Marie Caltová
Pohybová spolupráce:
Karel Basák
Asistent režie:
Martin Chmelař

Osoby a obsazení

Basilio, polský král:
Viktor Vrabec
Segismundo, princ:
Jan Maléř
Astolfo, vévoda litevský:
Martin Stránský
Clotaldo, stařec:
Zdeněk Mucha
Rosaura, dáma:
Andrea Černá
Estrella, infantka:
Klára Kovaříková
Clarín, sluha:
Tomáš Stolařík
Šlechtic:
Michal Štrich
Vůdce povstalců:
Michal Štěrba
vojáci, stráže, hudebníci:
externisté
doprovod, sluhové, dámy:
externisté

Partneři divadla