CS

Skočilová Adéla

Adéla Skočilová se narodila v Sušici. V roce 2013 úspěšně dokončila magisterské studium oboru sólový zpěv a hudební výchova na Západočeské univerzitě v Plzni.  Pěvecké vzdělání si dále rozšiřovala pod vedením Antonie Denygrové.

Od roku 2011 do roku 2014 byla členkou operního sboru DJKT v Plzni, kde ztvárnila i některé sólové role (Pasáček v Tosce, komtesa Napolská v Polské krvi a Esmeralda v Prodané Nevěstě). V současné době hostuje v opeře DJKT např. jako Paulina v Pařížském životu, Anna v Nabuccovi nebo Julie v Okouzlující slečně. Věnuje se i koncertní činnosti, spolupracuje s Mezinárodním pěveckým centrem v Karlových Varech, s Plzeňským smyčcovým orchestrem aj.

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg