PROGRAM

Zvoník od Matky Boží

M. Jarre / Libor Vaculík

M. Jarre / Libor Vaculík

Zvoník od Matky Boží

Dramatický balet o fyzicky handicapovaném zvoníkovi Quasimodovi z chrámu Notre Dame se opírá o slavný román Victora Huga. Spisovatel při práci s historickými prameny čerpal především z těch, které jsou svojí bohatostí a epičností k přetlumočení do plnokrevného divadelního tvaru předurčené. Dramatický děj baletu je plný náhlých zvratů a intrik, ale je i příběhem, v němž nechybí motivy lásky, přátelství, věrnosti, zrady a nenávisti. Celkové vyznění této historické fresky umocňuje hudba Maurice Jarrého.

Balet Notre Dame de Paris patří k nejslavnějším dílům francouzského skladatele, jenž proslul především jako autor filmové hudby (mj. Doktor Živago, Lawrence z Arábie, Cesta do Indie); premiéru měl v roce 1965 v pařížské Opeře. Choreograf a režisér Libor Vaculík uvádí do svého dramatického vyprávění postavy reálné, jiné domýšlí. Hlavní pozornost soustřeďuje na individuální osud Quasimoda a krásné cikánky Esmeraldy - ať se jejich osobní život, životní setkání, láska i jiné události odehrávají na půdorysu možné či jen tušené reality.

V inscenaci excelují Zuzana Pokorná a Richard Ševčík, kteří získali přímou nominaci na cenu Thálie 2010.

scéna Velké divadlo
premiéra 20. 11. 2010
derniéra 9. 11. 2012
představení 28

Tvůrci

Režisér, choreograf:
Libor Vaculík
Výtvarník scény:
Martin Černý
Kostýmy:
Roman Šolc
Asistent choreografie:
Zuzana Pokorná, Jan Kadlec

Osoby a obsazení

Quasimodo:
Richard Ševčík, Aleš Lindovský, Pavel Tručka
Esmeralda:
Zuzana Pokorná, Zuzana Hradilová, Jarmila Hruškociová
Frollo:
Petr Hos, Milan Maláč
Phoebus:
Miroslav Hradil, Martin Šinták
Prodavač masek:
Pavel Tručka, Richard Ševčík, Aleš Lindovský
Vojáci:
Jiří Csevár, Miroslav Hradil, Petr Hos, Petr Laštovka, Petr Klabusay, Milan Maláč, Dominik Peřina
Mniši a lid:
členové baletního souboru DJKT.

Partneři divadla