PROGRAM

Lucie Vokurková, lektoři z Cirkulária, Zuzana Kuncová, Marek Mikulášek

NA SCÉNU! - DĚTI NA SCÉNU! (WORKSHOP)

Kompilovaný workshop pro všechny děti se zájmem o muzikálové disciplíny – tedy herectví, zpěv, tanec, ale i cirkusové dovednosti. Zuzana Kuncová účastníky naučí důležitá dechová cvičení, vhodnou techniku rozezpívání a pak si se všemi společně zazpívá ve skladbě, která bude všechny bavit. Marek Mikulášek děti seznámí se základními hereckými dovednostmi jako je správná mluva, improvizace či orientace v prostoru. S Lucií Vokurkovou poznají základy street dance a s lektory z Cirkulária si vyzkoušejí různé techniky žonglování, roztočení talíře a diabola nebo balancování kuželky. Workshop je vhodný pro všechny úrovně od začátečníků po pokročilé.

  • určení: pro děti ve věku 8-14 (max. 40 os.)
  • s sebou: pohodlné cvičební oblečení, taneční obuv, papír a tužku, pití a svačina
  • cena 300 Kč

Partneři divadla