PROGRAM

Dvě vdovy

Bedřich Smetana

Bedřich Smetana

Dvě vdovy

Po dokončení slavnostního tableau Libuše sahá Smetana, v čase přetrvávajících profesních útoků na svou osobu, po činoherní předloze francouzského dramatika, kterou zhlédl v překladu Emanuela Züngela v Prozatímním divadle, a okamžitě v ní spatřil potenciál pro libreto své další opery.

Züngel přijal nabídku na přepracování jednoaktové komedie v operní libreto a její děj na skladatelovu žádost přenesl z Francie do Česka. Smetana Dvěma vdovami otevírá české opeře dveře do dalšího ze svých jedinečných hudebnědramatických světů; vzniká komická konverzační opera po vzoru francouzského žánru opéra-comique, jejíž děj je zasazen do salónu venkovského statku a humor je založen na situační komice.
Jak píše Václav Holzknecht ve své knize Bedřich Smetana: „Dvě vdovy jsou dílem velké tvůrčí milosti, uvolněné a ničím nepoutané rozkoše vyvolat svět lidí vybraných způsobů, jemné kultury a vlídného ovzduší v prostředí kvetoucího venkova; je to výdech ze životních strastí a únik z životní šedi, jakási letní féerie s dobrým koncem.“
 
scéna Velké divadlo
premiéra 6. 1. 2025
délka představení 170 min

Tvůrci

Hudební nastudování:
Marek Šedivý
Dirigent:
Jiří Habart / Marek Šedivý
Režie:
Rocc
Scéna:
Rocc
Kostýmy:
Belinda Radulovič
Pohybová spolupráce:
Anna Knollová
Sbormistr:
Jurij Galatenko
Dramaturgie:
Juraj Bajús

Uvádíme jako pohostinské představení Národního divadla moravskoslezského v Ostravě v rámci spolupráce na realizaci kompletního cyklu Smetanových oper v DJKT Plzeň.

  • Délka představení je uváděna včetně jedné přestávky.

Partneři inscenace

Partneři divadla