PROGRAM

Braniboři v Čechách

Bedřich Smetana

Bedřich Smetana

Braniboři v Čechách

Operní prvotina Bedřicha Smetany vznikla záhy po skladatelově návratu ze švédského působiště do vlasti.

Zásadní okolností jejího zrodu byla soutěž o dvě nejlepší české opery vypsaná hrabětem Janem Harrachem. Smetana přihlásil dílo do soutěže v kategorii námětů z historie zemí české koruny a po letitých průtazích s vyhlášením výsledků také zvítězil.
Libreto opery vypráví příběh odehrávající se rok po úmrtí krále Přemysla Otakara II.; do Čech vtrhl a zpustošil je markrabě Ota Braniborský, nastala doba bídy a český národ se vzchopil k odboji. Údernost slov společně s davovými revolučními scénami chudiny se v opeře snoubí s romantickým příběhem o lásce a ideálech cti, rovnosti a svobody. Smetana ve svém prvním operním opusu vytvořil dílo vysoce převyšující tvorbu jeho českých současníků, vymezil nový kvalitativní standard českého operního repertoáru a v neposlední řadě se nepokrytě přihlásil k politickému programu české národní emancipace.

scéna Velké divadlo
premiéra 4. 1. 2025

Tvůrci

Hudební nastudování:
Jakub Klecker
Dirigent:
Jiří Habart / Jakub Klecker
Režie:
Jiří Nekvasil
Scéna:
Petr Matásek
Kostýmy:
Zuzana Bambušek-Krejzková
Pohybová spolupráce:
Jana Tomsová, Lea Bessoudo Greck
Sbormistr:
Jurij Galatenko
Dramaturgie:
Juraj Bajús

Uvádíme jako pohostinské představení Národního divadla moravskoslezského v Ostravě v rámci spolupráce na realizaci kompletního cyklu Smetanových oper v DJKT Plzeň.

  • Obnovené premiéry 22. a 24. února 2024 v Divadle Antonína Dvořáka
  • Premiéra původní inscenace Braniboři v Čechách byla uvedena 9. června 2016 v Divadle Antonína Dvořáka.

Partneři inscenace

Partneři divadla