PROGRAM

Obchodní podmínky Klubu DJKT

OBCHODNÍ PODMÍNKY KLUBU OPERY / ČINOHRY / MUZIKÁLU / BALETU DJKT (platné od 9. 2. 2024)

Podrobné informace k plnění v jednotlivých klubech DJKT naleznete v příloze.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace (dále jen „DJKT“), nabízí členství v Klubu opery / činohry / muzikálu / baletu DJKT. Členství v klubech opravňuje k přednostním rezervacím a nákupu vstupenek na představení z produkce DJKT před spuštěním standardního prodeje, a to nejdříve 5 pracovních dnů před zahájením předprodeje od 10.00 pouze v pokladně předprodeje, Smetanovy sady 16, Plzeň, a k účasti na speciálních akcích.

Členství vzniká přihláškou a následně zaplacením členského poplatku a složením předem stanovené částky, která se následně přemění na kredit. Počet kreditů odpovídá stanovené částce, tzn. jeden kredit odpovídá jedné koruně české. Členství zaniká uplynutím doby jeho platnosti, stejně tak nevyčerpané kredity pozbývají platnosti při uplynutí doby platnosti členství. V případě, že dojde k ukončení členství před skončením doby jeho platnosti, na žádost člena, nevyčerpané kredity se nevrací.

NOVĚ! Členství v jednotlivých klubech je možné zakoupit vždy na 6 měsíců nebo 12 měsíců
od data pořízení členství. Členství po uplynutí této doby nelze prodlužovat, zakládá se nové na další období. Výhody je možné čerpat vždy v aktuálně vypsaných termínech během platnosti členství.

Členství v Klubu DJKT je nepřenosné, členové obdrží kartičku, která je rovněž nepřenosná a se kterou jsou povinni se prokázat při rezervaci a nákupu vstupenek spolu s dokladem totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Na jednu osobu je možné vystavit pouze jednu kartičku. V případě nezletilého člena je na kartičce uveden zákonný zástupce a v závorce jméno nezletilého. Kartičkou je nutné se prokázat také na všech akcích spojených s členstvím v klubu. V případě ztráty členské kartičky DJKT neručí za případně vzniklé škody. Datum ukončení platnosti členství je vyznačen na členské kartičce.

V rámci členství je možný přednostní nákup vstupenek na základě předem stanovené předplacené částky, tedy kreditu na nákup vstupenek. Cena členství je v jednotlivých klubech různá. Stanovenou částku odpovídající jednotlivému členství uhradí člen na základě vystavené faktury. Tato částka se následně přemění na kredit na nákup vstupenek. V případě vyčerpání celého kreditu na nákup vstupenek zůstávají členům klubů výhody se členstvím spojené až do konce platnosti členství (kromě přednostního nákupu vstupenek). Pro pokračování přednostního nákupu vstupenek je nutné opět předplatit stanovenou částku, tedy dobýt si kredit, za který lze vstupenky čerpat. Přednostně zakoupené vstupenky v rámci členství nelze platit jiným způsobem než odečtem z předplaceného kreditu člena klubu. Na každý jednotlivý nákup vstupenek je členům vystaven daňový doklad (faktura).  Kredit nevyčerpaný do doby platnosti členství se nevrací.

Maximální počet přednostních vstupenek na jedno představení není limitován, pokud nebude z provozních důvodů DJKT stanoveno jinak. V takovém případě má člen klubu garantován přednostní nákup minimálně 4 vstupenek na jedno představení. O omezení počtu přednostních vstupenek budou členové klubu informování nejpozději 24 hodin před zahájením přednostního prodeje na e-mailovou adresu člena. Přednostní nákup vstupenek se nevztahuje na premiéry DJKT.

Za členství v klubu se platí členský poplatek, který je v jednotlivých klubech různý. V průběhu platnosti členství je příslušný členský poplatek odečten pouze jednou, a to z první předplacené částky na nákup vstupenek, výše předplaceného kreditu tak bude snížena o členský poplatek. Členský poplatek bude vyúčtován na faktuře s nákupem kreditů.

Členský poplatek nebude uplatňován zpětně na členství zakoupená před 2. 1. 2024.

Přehled akcí (bonusů), které jsou spojeny s členstvím v jednotlivých klubech, bude zveřejněn na webu DJKT vždy min. 2× v aktuální sezóně. Účast na akcích platí pro 1 osobu (člena), pokud není uvedeno jinak.

O termínech akcí budou členové klubů informováni e-mailem a prostřednictvím aktuality zveřejněné na webu DJKT a na stránce projektu Klub DJKT www.djkt.eu/prodej-a-sluzby/klub-djkt.

Vstupenky zakoupené v rámci členství v klubech DJKT nelze vyměnit ani vrátit. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.

Změna programu bonusových akcí vyhrazena.

Podrobné informace pro jednotlivé kluby jsou uvedeny v příloze Klub DJKT obch. podmínky jednotlivé kluby.

Změna programu bonusových akcí vyhrazena.

Kontakt pro prodej vstupenek:
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o., Oddělení prodeje a služeb, Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň
Barbora Nováková, tel: +420 378 038 444 , e-mail: barbora.novakova@djkt.eu 

Kontakt pro bonusové akce Klubu muzikálu:
Mgr. Suzanne Vohnoutová, tel: +420 378 038 417, e-mail: Suzanne.Vohnoutova@djkt.eu

Kontakt pro bonusové akce Klubu činohry:
Jitka Česáková, tel: +420 378 038 146, +420 602 537 913, e-mail: Jitka.Cesakova@djkt.eu

Kontakt pro bonusové akce Klubu baletu:
Miroslav Hradil, tel: +420 378 038 034, +420 606 032 301, e-mail: Miroslav.Hradil@djkt.eu

Partneři divadla