PROGRAM

Mgr. Suzanne Vohnoutová El Roumhainová

Mgr. Suzanne Vohnoutová El Roumhainová

Studovala obor hra na violoncello ve třídě Mgr. Hany Vítkové na Konzervatoři Plzeň. V roce 2008 absolvovala bakalářské studium hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně závěrečnou prací K reflexi Janáčkovy tvorby v Plzni. Navazující magisterské studium téhož oboru uzavřela v roce 2013 obsáhlou prací Počátky Klubu moravských skladatelů (1919–1928). Během tohoto studia navštěvovala rovněž navazující magisterský obor Management v kultuře. V letech 2007–2009 byla členkou řešitelského týmu grantového projektu Leoš Janáček: Nápěvky mluvy. Kritické vydání.

Od roku 2015 se věnuje produkční, marketingové a PR činnosti v oblasti hudby a divadla – nejprve krátce jako referentka marketingu Divadla J. K. Tyla, poté ve spolupráci s dirigentem Václavem Dlaskem jako produkční a PR cyklu koncertních uvedení Mozartovy opery Zaide v podání studentů Pražské konzervatoře, HAMU a Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka. Z její iniciativy byla opera uvedena scénicky v režii Josefa Kačmarčíka a za spolupráce Apoleny Veldové, současné šéfky činohry DJKT, která se pod projektem podepsala jako dramaturg a asistent režie. Premiéra se uskutečnila 25. června 2017 v jízdárně Světce u Tachova. Od sezóny 2017–2018 pořádá koncerty v rámci Kruhu přátel hudby při ZUŠ Kralovice ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici (podílí se jak na dramaturgii koncertních sezón, tak na produkci, PR a marketingu). Od června 2018 pracovala na pozici produkční pro evropsky renomovaný soubor staré hudby Ensemble Inégal. Od října 2021 je produkční Muzikálu DJKT pod vedením Lumíra Olšovského.

Suzanne Vohnoutová je současně violoncellistkou a pedagožkou oboru hry na týž nástroj. Od roku 2008 je členkou Orchestru muzikálu DJKT v Plzni a věnuje se také komorní hře s klavírním triem MonSuMa a dříve též s Women’s String Quartet. Hostovala ale i v různých dalších tělesech, např. Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, Kollegium duchovní hudby Klatovy. Podílela se na natáčení několika CD (Paměti Vrby Dalibora Bárty, Na muzikál do Plzně! plzeňského muzikálového souboru DJKT, Way of Life Jaroslava Svěceného) nebo na nahrávkách Plzeňského lidového souboru. Od roku 2015 pedagogicky působí v ZUŠ Kralovice, od roku 2019 v ZUŠ Chválenická Plzeň.

 

 

 

Role v DJKT

Partneři divadla