PROGRAM

Markéta Böhmová

Narodila se v Brně do hudební rodiny. Začínala ve sboru Kantiléna a poté účinkovala v mnoha představeních Národního divadla Brno jako členka dětského sboru nejen v tuzemsku, ale i na mnohých zahraničních scénách. Během svého studia na Pedagogické fakultě MU v Brně několikrát úspěšně reprezentovala školu na pěveckých soutěžích a v roce 2014 pokračovala ve studiu na konzervatoři v italském Campobassu pod vedením profesorky Aldy Caiello. V témže roce se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde obdržela dvě zvláštní ceny za interpretaci. V roce 2018 úspěšně zakončila svá magisterská studia a pravidelně spolupracovala s mnoha orchestry, např. s Českou filharmonií, Filharmonií Brno nebo Czech virtuosi. Své první divadelní zkušenosti získala v Novém operetním studiu Brno, kde v letech 2013–2015 ztvárnila dvě hlavní role, Alenu (Na tý louce zelený) a Julii (Bratránek z Batávie). V roce 2016 debutovala v roli Servilie (La clemenza di Tito) v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Následovaly další role: Barena (Její pastorkyňa,ND Praha 2017), Servilie (koncertní verze La clemenza di Tito pod vedením Marka Minkowského v ND Praha 2018), Helena (Paris a Helena, Festival Zlatá pecka), Ilia(Idomeneo, DJKT 2019). V sezóně 2019/2020 se představila např. jako První žínka (Rusalka, NDM), Pamina (Kouzelná flétna, ND Praha), Hraběnka (Figarova svatba, Slezské divadlo Opava), Marcelina (Fidelio, SOP) a Ottavie (Korunovace Poppey, DJKT). Od roku 2016 je také stálou členkou souboru Czech ensemble baroque pod vedením Romana Válka, který se zabývá autentickou interpretací staré hudby. S tímto souborem nastudovala řadu titulů, např.: Gluck: Orfeo, Händel: Alexander's Feast, Saul, Mozart: Mass c minor, Requiem, Bach: Mass b minor, Magnificat, Bernstein: Mass). Pravidelně se účastní kurzů a soutěží, např. masterclass s ikonou interpretace barokní hudby Emmou Kirkby, kurzů Kateřiny & Adama Plachetkových. V srpnu 2018 se také stala laureátkou prestižní pěvecké soutěže Cesti competition v Innsbrucku.

Role v DJKT

Partneři divadla