PROGRAM
Eva Rezová

Eva Rezová

Tanci se věnuje již od dětství. Během studia na konzervatoři Duncan Centre se profesně setkala s choreografem Jiřím Bartovancem a jeho nastudováním Svěcení jara, které slavilo úspěchy na České taneční platformě, Tanci Praha a v Czech Center New York. V roce 2017 se podílela na projektu japonské choreografky Yoshiko Chuma v rámci pražské výstavy Secret Journey světoznámého umělce Aj Wej-weje. Během studií choreografie na HAMU strávila půl roku v rámci programu Erasmus na Royal Conservatoire Antwerp v Belgii, podílela se také na vzniku a interpretaci choreografie Consumption, reprezentující HAMU v Japonsku. Samostatně vytvořila choreografii Koncertu pro Mr. Shakespeara s hudbou Daniela Fikejze v rámci Letních shakespearovských slavností 2022. S DJKT poprvé spolupracovala jako choreografka muzikálu Kouzelné hodinky doktora Kronera v rámci projektu INTRO’21.

Aktuální inscenace

Company (Přátelé)

Stephen Sondheim / George Furth

Vlézt do chomoutu, nebo zůstat svobodný? Najde Robert odpověď na tuto otázku? Chytrý a zábavný muzikál s energickou hudbou, upřímně a humorně nahlížející na partnerské vztahy. Poznáte v některé ze situací nebo postav sami sebe? více

Kozí válka

Dalibor Bárta / Václav Bárta st.

Původní český muzikál ze života pubertálního Vaška, který na konci 2. světové války naplno prožívá napínavé války klukovské i první okouzlení dívčími půvaby. více

Inscenační praxe v DJKT

Partneři divadla