PROGRAM

Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič

Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič byl ruský a sovětský skladatel a klavírista, jeden z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. První světový ohlas a úspěch měla hned Šostakovičova I. symfonie (1925), dílo teprve devatenáctiletého skladatele. Od počátku inklinoval k tvorbě symfonické, instrumentální a komorní. Vytvořil 147 opusů nejrůznějších hudebních forem, jimž co do počtu vévodí 18 symfonických děl (15 symfonií, 2 komorní symfonie a 1 symfonická báseň), sborové skladby, koncerty. Významnou součástí jeho díla je rozsáhlá filmová a scénická hudební tvorba, která umožňovala Šostakovičovi přežívat, když bylo provedení některých symfonických děl zakázáno a on sám byl Stalinem obviněn z formalismu. Jeho tvorba obsahuje také dvě dokončené opery NosLady Macbeth mcenského újezdu. Šostakovič složil také několik baletů: Zlatý věk, ŠroubJasný potok. Těžiště Šostakovičova svrchovaného projevu zůstává v monumentálně epickém a shakespearovsky dramatickém vnitřním založení.

Inscenační praxe v DJKT

Partneři divadla