PROGRAM

David Mikula

Absolvent Školy folklorních tradic (2015) a Hudební a taneční fakulty pražské AMU (obor choreografie, 2019). Choreografickou dráhu započal ve folklorním souboru Pentla v Boršicích na Moravě, po vojenské službě působil ve VUS Ondráš a spolupracoval jako choreograf/režisér s různými moravskými folklorními soubory. Po zájezdovém angažmá ve West Side Story Městského divadla Brno se přesunul do Prahy, kde účinkoval v Českém souboru písní a tanců, Chorea Bohemica a opeře Národního divadla. V současné době se mj. živí jako tanečník, choreograf a pedagog lidového tance a metodiky akrobatické práce v lidovém tanci, spolupracuje s HAMU, tanečními školami, folklorními soubory i divadly po celé republice. Choreograficky či interpretačně se podílel na řadě nejrůznějších projektů, v DJKT se poprvé představil jako autor jedné z choreografií inscenace U nás to baLETÍ.

Aktuální inscenace

Kozí válka

Dalibor Bárta / Václav Bárta st.

Původní český muzikál ze života pubertálního Vaška, který na konci 2. světové války naplno prožívá napínavé války klukovské i první okouzlení dívčími půvaby. více

U nás to baLETÍ

Pohyb je projevem lidského života a tanec je průvodcem kulturního vývoje lidské společnosti více

Inscenační praxe v DJKT

Partneři divadla