PROGRAM

Zelená jako vyjádření podpory všem s roztroušenou sklerózou

22. 5. 2024 09:05

Zelená jako vyjádření podpory všem s roztroušenou sklerózou

Ve čtvrtek 30. května si nasvícením Nového divadla zelenou barvou připomeneme Světový den roztroušené sklerózy.

Zelená spolu s květem slunečnice symbolizuje osvětovou kampaň týkající se pochopení životního úskalí lidí postižených roztroušenou sklerózou.

Akci s názvem Roztroušený víkend, která proběhne ve dnech 25. května a 26. května v Krašovská Aktivity centrum v Plzni jako připomenutí a vyjádření podpory všem zasaženým roztroušenou sklerózou, pořádá spolek Unie ROSKA, který se snaží zajistit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní a plnohodnotný život všem pacientům, které zasáhla rána osudu a musí se s tímto onemocněním potýkat. V tyto dny si každý může poslechnout, co vše obnáší život s RS či jaké existují možnosti pro zmírnění projevů této nemoci.

Partneři divadla