PROGRAM

Putovní výstava ProCit

23. 3. 2023 08:32

Putovní výstava ProCit

U příležitosti Světového dne porozumění autismu zahájíme 2. dubna 2023 výstavu fotografií na Malé scéně.

Přibližuje svět dětí s autismem, které mívají potíže porozumět světu kolem sebe, tomu, co vidí, co prožívají ony i ostatní lidé. Často se ztrácejí ve spleti sociálních vztahů, občas nám nerozumějí a neumějí si s námi povídat. Na výstavě  však promlouvají a vyprávějí o svém bohatém vnitřním světě, a to prostřednictvím fotografií, které citlivým okem zaznamenal fotograf Kamil Holub na letním vzdělávacím a sportovně-relaxačním pobytu na Šumavě.

Výstava započala svou pouť v září loňského roku ve Staré Synagoze a přes kavárnu Kafe A, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, Léčebný Dům Prusík v Konstantinových Lázních, Univerzitní knihovnu ZČU a městskou radnici duputovala až do foyer Malé scény, kde buzde k vidění až do konce dubna 2023. Výnos z prodeje fotografií poputuje na konto veřejné sbírky ProCitu.

Občanské sdružení ProCit, z. s. bylo založeno již v roce 2010 se záměrem poskytovat a zajištovat bezpečný prostor pro setkávání rodin s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavním motivací pro jeho založení byla skutečnost, že dětí s autismem přibývá a státní instituce jim z mnoha důvodů nedokáží poskytnout potřebnou podporu. Cílem sdružení je ulehčit situaci rodinám těchto dětí, poskytnout jim zázemí s odbornou péčí a pomoci jim se znovu zapojit do většinové společnosti. Poskytují sociálně aktivizační služby, nabízí speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenství. Mimo to ale také organizují víkendové a týdenní pobyty pro rodiny s dětmi, pořádají plavecké kurzy, cvičení, logopedii, ART terapii, muzikoterapii a mnoho dalšího. Snaží se zpestřit a smysluplně naplnit volný čas klientů a usilují o to, aby se dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám žilo o něco lépe.

Partneři divadla