PROGRAM

Červené světlo pro pacienty s nevyléčitelným onemocněním

4. 9. 2023 08:45

Červené světlo pro pacienty s nevyléčitelným onemocněním

Den Duchennovy svalové dystrofie připomínáme 7. září.

Nové divadlo se spolu s dalšími stavbami v Plzni a Praze připojuje k připomínce Světového dne Duchennovy svalové dystrofie.

Duchennova maskulární dystrofie (DMD) je nevyléčitelné a rychle se rozvíjející onemocnění. Postihuje chlapce po 10. roku věku, kteří konči na vozíku. Ženy jsou pouze přenašečkami této nemoci. Postup dystrofie může zpomalit pouze velice náročná komplexní péče, která v České republice dosud není dostupná. Na potřebu zřízení specializovaných center s dostatečně kvalifikovanými lékaři upozorňuje organizace Parent Project, z.s., která se věnuje záslužné péči o pacienty trpící DMD a jejich rodiny a přátele. Organizují pro ně například společná setkání, kde si mohou předávat vlastní zkušenosti a získávat nové poznatky. Dále pořádají celou řadu sportovních a kulturních akcí, odborné konference, propojují odborníky i laiky. V neposlední řadě pak zajišťují asistenční péči pro děti i dospělé se svalovou dystrofií. 

Partneři divadla