CS

uvodka cinohra 1100x175 past

Aktuální inscenace

Ostatní inscenace

Štěpán Pácl

Vystudoval obor činoherní režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (2002–2007). Jeho absolventskou prací byla inscenace hry současné české autorky Lenky Lagronové Království (získal titul MgA). Doktorské studium absolvoval na pražské DAMU u prof. Jaroslava Vostrého (v Ústavu scénické tvorby a teorie scénické tvorby; doktorská práce "Slovo v prostoru – Scénické řešení a divácký prožitek dramatu" obhájena 2014, v roce 2015 vyšla i knižně; získal titul Ph.D.). Vyučuje na Katedře činoherního divadla pražské DAMU. Jeho aktivity přesahují oblast profesionální divadelní scény. Jako lektor se pravidelně účastní divadelních dílen na domácích festivalech, mj. na brněnském festivalu ProArt či na mezinárodním festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov.

Ve své režijní tvorbě se pravidelně věnuje inscenování současné české a světové dramatiky, spíše méně hraným textům, tematicky závažným; stejně často inscenuje i texty klasických autorů. Začínal na amatérské scéně divadla Radar – DDM Praha 7. V prvních letech své profesionální dráhy nastudoval a jako host uvedl hry na řadě domácích scén.

V roce 2010 se podílel na založení divadelní společnosti Masopust, která vznikla z inscenačního týmu a hereckého souboru inscenace Topolovy hry Konec masopustu. S ní také nastudoval hru Henrika Ibsena Brand-Oheň a v Čechách do té doby nehranou hru Vytrvalý princ Pedra Calderóna de la Barcy. S touto společností se v roce 2012 také zúčastnil konkurzu na provozovatele pražského Divadla Komedie, ve kterém postoupil do finálového kola.

V roce 2013 byl jmenován režisérem a zároveň uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče, kde působil dvě sezóny (2013/14 a 2014/15) a s jehož souborem nastudoval celkem pět her. (Jeden rok byl pak i vyučujícím hlavního oboru herectví studentů prvního ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.)

V září 2015 se stal režisérem Činohry Národního divadla v Praze, kam ho přivedl její nastupující umělecký ředitel Daniel Špinar. Jeho prvním počinem v nové pozici byla inscenace Modrý pták ve Stavovském divadle; celkem s naším prvním souborem nastudoval a uvedl čtyři hry (rozpracovanou inscenaci Čechovových Tří sester převzal na jaře 2016 Daniel Špinar). Angažmá v ND trvalo dvě sezóny, do poloviny roku 2017. Na místo kmenového režiséra Činohry po něm nastoupil Jan Frič.

Od ledna 2019 je režisérem Národního divadla v Brně, v týmu nového uměleckého šéfa Milana Šotka (ten do ND Brno přešel z pozice dramaturga činohry ND v Praze).