CS
Khan Amir

Khan Amir

Amir Khan (*1991 v Čadci) je slovenský tenorista. Absolvoval Státní konzervatoř v Bratislavě, kde v letech 2010-2016 studoval pod vedením Mgr. art Dagmar Livorové. Ve stejné době byl i posluchačem Lékařské fakulty Univerzity Komenského a po úspěšném zakončení studia mu byl udělen titul doktora všeobecného lékařství. Momentálně lékařskou praxi nevykonává a věnuje se pouze pěvecké profesi.

Od listopadu 2016 je hostujícím sólistou Slovenského národního divadla, kde debutoval rolí Jeníka ve zkrácené verzi opery Prodaná nevěsta. V sezoně 2017/2018 se představil jako Florville v Rossiniho opeře Il signor Bruschino. Na Nové scéně účinkoval v Lehárově operetě Veselá vdova, ve které ztvárnil roli Camilla de Rosillon.

V říjnu 2018 debutoval v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích opět jako Jeník v opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, ve stejném měsíci vystoupil v Slovenském národním divadle ve výročních představeních opery Krútňava slovenského skladatele Eugena Suchoně. V lednu 2019 se stal sólistou souboru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde se v březnu uvedl rolí Arbaceho v Mozartově Idomeneovi, v dubnu nastudoval roli Abdalla v opeře Nabucco Giuseppa Verdiho a dvojroli Hadráře a Kramáře v opeře Iris italského skladatele Pietra Mascagniho. Sezonu uzavřel postavou Jeníka ve Dvořákově opeře Šelma sedlák. V divadelní sezoně 2019/2020 se mimo jiné představil v Opavě jako Alfredo ve Verdiho La traviatě, v Českých Budějovicích jako Ismail v Nabuccovi a v Plzni jako Remendado v Bizetově Carmen. Často spolupracuje s přední českou sopranistkou Janou Šrejmou Kačírkovou. V sezoně 2020/2021 ho čeká Jeník ve Smetanově Prodané nevěstě, Janek v Janáčkove Věci Makropulos, Eisenstein v Netopýrovi od J. Strausse - všechno v DJKT v Plzni, kvůli pandemii posunutá premiéra Čert a Káča (Jirka) od A. Dvořáka ve Slovenském národním divadle a debut ve Státní opeře v Praze (Tosca, La traviata, Rigoletto).

Amir Khan získal v listopadu 2014 druhou cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži Rudolfa Petráka v Žilině, v květnu 2017 mu na Mezinárodní pěvecké soutěži M. Schneidera-Trnavského porota pod vedením profesorky Evy Bláhové přiřkla druhé místo, cenu European Music Academy Bratislava – Schengen a speciální cenu tenoristy Otokara Kleina. V uplynulých letech byl pravidelným účastníkem mistrovských pěveckých kurzů Petera Dvorského, Zlatice Livorové, Evy Randové, Norberta Baxy, Dagmar Livorové, Vladimíra Chmela a dalších.