CS

Aktuální inscenace

Kateřina Hipská

Absolventka divadelní vědy na FF UK se narodila v Praze, své dětství ale prožila v kanadském Montréalu a Ottawě. Po ukončení studií začala jako překladatelka a korektorka spolupracovat s časopisem Svět a divadlo, divadelními soubory Letí a Tantehorse, Jednotou hudebního divadla a jím pořádaným festivalem Opera a také s Michaelem Prostějovským, se kterým se jako odborný jazykový poradce podílela na českých verzích muzikálů Sunset Boulevard, Rocky, Děj se co děj (Anything Goes) nebo Last Five Years. Aktuálně překládá pro Divadlo Letí podklady k projektu CampQ, který bude součástí české expozice v rámci Pražského Quadrienalle 2019, a připravuje „zpětné“ anglické překlady textů k muzikálu Wicked (Čarodějka).

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg