PROGRAMM

Jak se Vám líbí

William Shakespeare

William Shakespeare

Jak se Vám líbí

Szene Das Grosse Theater
Premiere 4. 5. 2013
Dernière 3. 2. 2015
Reprise 31

Kreativ

Překlad:
Martin Hilský
Režie:
Juraj Deák
Výprava:
Jana Hauskrechtová
Dramaturgie:
Markéta Kočí Machačíková
Scénická hudba:
Petr Malásek
Asistent režie:
Josef Nechutný
Pohybová spolupráce:
Petr Pachl
Korepetice:
Pavel Kantořík

Personen und Besetzungen

Vévoda žijící ve vyhnanství:
Viktor Vrabec
Frederick, vévoda, jeho bratr a uzurpátor:
Josef Nechutný
Rosalinda, dcera vyhnaného vévody:
Markéta Frösslová
Célie, dcera Fredericka:
Andrea Mohylová
Oliver, nejstarší syn sira Rowlanda de Boys:
Jakub Zindulka
Orlando, nejmladší syn sira Rowlanda de Boys:
Jan Maléř
Žak, pán z družiny vyhnaného vévody:
Pavel Pavlovský
Šašek Prubíř na knížecím dvoře:
Michal Štěrba
Le Beau / William venkovan / 2. pán u dvora / 2. pán v družině vévody:
Zdeněk Rohlíček
Adam, Oliverův sluha:
Miloš Stránský
Amiens, pán z družiny vyhnaného vévody:
Petr Konáš
Fébé, pastýřka:
Izabela Firlová, Marta Dancingerová
Audrey, pasačka koz:
Andrea Černá
Korin, pastýř v Ardenském lese / Hymen:
Zdeněk Mucha
Silvius, pastýř v Ardenském lese:
Marek Adamczyk
Pan Oliver Kazitel, venkovský vikář / 1. pán u dvora / 1. pán v družině vévody:
Miloslav Krejsa
Denis, Oliverův sluha:
Josef Wiesner
Charles, zápasník vévody Fredericka:
Roman Truxa, Radek Vodrážka
Kytaristé:
Jaroslav Šperl, Ivan Kudrna, Marek Charvát

Theaterpartner