CS

Zvoník od Matky Boží (2010)

M. Jarre / Libor Vaculík

Dramatický balet o fyzicky handicapovaném zvoníkovi Quasimodovi z chrámu Notre Dame se opírá o slavný román Victora Huga. Spisovatel při práci s historickými prameny čerpal především z těch, které jsou svojí bohatostí a epičností k přetlumočení do plnokrevného divadelního tvaru předurčené. Dramatický děj baletu je plný náhlých zvratů a intrik, ale je i příběhem, v němž nechybí motivy lásky, přátelství, věrnosti, zrady a nenávisti. Celkové vyznění této historické fresky umocňuje hudba Maurice Jarrého.

Balet Notre Dame de Paris patří k nejslavnějším dílům francouzského skladatele, jenž proslul především jako autor filmové hudby (mj. Doktor Živago, Lawrence z Arábie, Cesta do Indie); premiéru měl v roce 1965 v pařížské Opeře. Choreograf a režisér Libor Vaculík uvádí do svého dramatického vyprávění postavy reálné, jiné domýšlí. Hlavní pozornost soustřeďuje na individuální osud Quasimoda a krásné cikánky Esmeraldy - ať se jejich osobní život, životní setkání, láska i jiné události odehrávají na půdorysu možné či jen tušené reality.

V inscenaci excelují Zuzana Pokorná a Richard Ševčík, kteří získali přímou nominaci na cenu Thálie 2010.

Zvoník od Matky Boží (2010)
Autor fotografií: Marta Kolafová | © DJKT