CS

Zvoník od Matky Boží (2010)

M. Jarre / Libor Vaculík
 • scéna Velké divadlo
 • premiéra 20. 11. 2010
 • věkové zařazení Od 14 let
 • Režisér, choreograf:
  Libor Vaculík
  Výtvarník scény:
  Martin Černý
  Kostýmy:
  Roman Šolc
  Asistent choreografie:
  Zuzana Pokorná,
  Jan Kadlec
 • Quasimodo:
  Richard Ševčík,
  Aleš Lindovský,
  Pavel Tručka
  Esmeralda:
  Zuzana Pokorná,
  Zuzana Hradilová,
  Jarmila Hruškociová
  Frollo:
  Petr Hos,
  Milan Maláč
  Phoebus:
  Miroslav Hradil,
  Martin Šinták
  Prodavač masek:
  Pavel Tručka,
  Richard Ševčík,
  Aleš Lindovský
  Vojáci:
  Jiří Csevár,
  Miroslav Hradil,
  Petr Hos,
  Petr Laštovka,
  Petr Klabusay,
  Milan Maláč,
  Dominik Peřina
  Mniši a lid:
  členové baletního souboru DJKT.

Dramatický balet o fyzicky handicapovaném zvoníkovi Quasimodovi z chrámu Notre Dame se opírá o slavný román Victora Huga. Spisovatel při práci s historickými prameny čerpal především z těch, které jsou svojí bohatostí a epičností k přetlumočení do plnokrevného divadelního tvaru předurčené. Dramatický děj baletu je plný náhlých zvratů a intrik, ale je i příběhem, v němž nechybí motivy lásky, přátelství, věrnosti, zrady a nenávisti. Celkové vyznění této historické fresky umocňuje hudba Maurice Jarrého.

Balet Notre Dame de Paris patří k nejslavnějším dílům francouzského skladatele, jenž proslul především jako autor filmové hudby (mj. Doktor Živago, Lawrence z Arábie, Cesta do Indie); premiéru měl v roce 1965 v pařížské Opeře. Choreograf a režisér Libor Vaculík uvádí do svého dramatického vyprávění postavy reálné, jiné domýšlí. Hlavní pozornost soustřeďuje na individuální osud Quasimoda a krásné cikánky Esmeraldy - ať se jejich osobní život, životní setkání, láska i jiné události odehrávají na půdorysu možné či jen tušené reality.

V inscenaci excelují Zuzana Pokorná a Richard Ševčík, kteří získali přímou nominaci na cenu Thálie 2010.

Zvoník od Matky Boží (2010)
Autor fotografií: Marta Kolafová | © DJKT