Výstava Plzeňský salón 2017

Divadlo J. K. Tyla pořádá druhý ročník výstavy nazvané Plzeňský salón, tentokrát ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, Unií výtvarných umělců Plzeň a statutárním městem Plzeň. 

Vernisáž se koná 11. července od 17 hodin ve foyer Nové scény. Výstava bude přístupná od 12. července do 20. srpna, každý den kromě pondělí vždy od 15 do 18 hodin. Vstupné je 30 Kč. Ve foyer Nové scény byla v loňském roce vystavena díla významných regionálních výtvarníků, letošní ročník s podtitulem „Byli mezi námi“ připomene odkaz již nežijících umělců z Plzně a Plzeňského kraje.  Tři prostorná a světlá podlaží foyeru ozdobí obrazy výrazných osobností zdejší výtvarné scény, jakými byli například Jiří Kovařík, Bronislav Losenický, Ladislav Fládr, Alena Koenigsmarková, Josef Hodek nebo Miroslav Tázler starší.

Jsem vděčný za to, že můžeme spolupracovat s odborníky na slovo vzatými, a děkuji tímto Západočeské galerii v Plzni, Unii výtvarných umělců Plzeň a Artotéce města Plzně, které laskavě zapůjčily své exponáty. Velký dík patří i soukromým vlastníkům, kteří nám svěřili svá díla a půjčili je na výstavu, a především kurátorce letošního Plzeňského salónu Janě Potužákové,“ říká ředitel DJKT Martin Otava. K dalším plánům divadla dodává: „V započaté tradici výstav budeme i nadále pokračovat, příští prázdniny připravíme ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Plzeň výstavu nazvanou Sto let republiky očima západočeských výtvarníků. Během sezony se můžete těšit na  cyklus Jak se dělá divadlo. Jako první uvedeme dokumentární výstavu Jak se dělalo divadlo za Vendelína Budila, na kterou naváží další: Jak se dělá scéna, Jak se dělá kostým a Divadlo za oponou, odkrývající tajemství zákulisí a příprav divadelního představení.“

Spolupořadatelé:

Západočeská galerie v Plzni Unie výtvarných umělců Plzeň Statutární město Plzeň
01 04 01 03 01 02
Partner výstavy:
Nadace 700 let města Plzně
700 let