CS

Vámos Youri

Narodil se 21. listopadu 1946 v Budapešti, kde také vystudoval Státní baletní školu. Svoji kariéru tanečníka započal v Maďarské státní opeře a brzy pak nastoupil místo prvního sólisty v Bavorské státní opeře v Mnichově. Po ukončení angažmá v Mnichově působil jako šéf baletních souborů v Dortmundu, Bonnu a Basileji.

Jako odchovanec klasické baletní školy se soustředil na prezentaci celovečerních baletů romantické a postromantické éry, jejichž obsah dokázal naplnit vlastními představami i příběhy. Klíčem mu byla samozřejmě hudba této baletní klasiky, na níž pak položil dramatický děj nového příběhu s postavami, jež nesou atributy lidských emocí. Tím rozevřel škálu výrazových prostředků a interprety vedl k prohloubení jejich rejstříku psychologických poloh. Charakteristickým příkladem jsou jeho Čajkovského balety převyprávěné s novými příběhy – Louskáček jako Dickensova Vánoční povídka o napraveném lakomci a Spící krasavice jako Anastázie – poslední dcera cara. Podobně se dostalo nového příběhu i Delibesově Coppélii z Montmartru se stárnoucím malířem Coppéliusem toužícím po Swanildě, mladistvým Franzem a samozřejmě i s kankánem. I další Vámosiho díla, jako Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Carmina Burana, Othello či Lucidor, doznala velké popularity a posílila baletní repertoár mnoha velkých divadel po celém světě, Austrálii nevyjímaje. Výchozí scénou byla ovšem Deutsche Oper am Rhein, kde po třináct let vedl baletní složku Ballet am Rhein, působící jak v Opernhaus Düsseldorf, tak v Theater Duisburg.

V našem prostředí se tituly Vámosových baletů objevily již desetkrát a jeho díla byla uvedena v Národním divadle v Brně, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v Praze ve Státní opeře a v Národním divadle a také ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. V Plzni byl jako první Vámosův balet uveden v r. 2019 Červený a černý podle Stendhalova stejnojmenného románu a s hudbou Sira Edwarda Elgara.

Youri Vámosovi se dostalo řady poct a ocenění a jeho jméno je řazeno mezi nejvýznamnější osobnosti baletu. V jeho vlasti mu byl udělen Rytířský kříž maďarského Záslužného řádu a v rodné Budapešti byl jmenován emeritním profesorem na Taneční akademii. Jeho dlouholeté působení v Německu bylo oceněno Záslužným řádem Severního Porýní-Vestfálska a v encyklopedii Jochena Schmidteho o tanci dvacátého století Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts in einem Band (Henschel Verlag, 2002) nese jeho jméno přívlastek „nejlepšího současného choreografa – vypravěče“. Od roku 2009 pracuje Youri Vámos jako choreograf na volné noze a spolu se svojí asistentkou Joyce Cuoco je zván k uvádění svých děl po celém světě.