CS

Válka ve sborovně aneb Habada a Jordán (2009)

Václav Štech

Václav Štech, autor Třetího zvonění a dalších úspěšných komedií, měl bohaté zkušenosti nejen jako divadelník, ale v nemalé míře také jako pedagog. Poznatky zúročil v roce 1911, ve svých dvaapadesáti letech, v charakterové komedii ze školského prostředí Habada a Jordán. Ve hře jde o uvolněné ředitelské místo, na které přichází v úvahu několik adeptů. Nejaktivnější na cestě za kariérou je muž mnoha tváří, obratný manipulátor, učitel Jordán. V situacích, které s bezostyšnou odvahou rozehrává, se prověřuje jak charakter, tak profesionalita zúčastněných. Do ostrého kontrastu staví jednání postav před a po dosažení cíle. Komedie má napětí, vypjaté dramatické situace a komediálnost, která hořkne při poznání lidské bezpáteřnosti.

Válka ve sborovně aneb Habada a Jordán (2009)
Autor fotografií: Pavel Křivánek | © DJKT