CS

U nás to baLETÍ (2018)

Pohyb je projevem lidského života a tanec je průvodcem kulturního vývoje lidské společnosti.

O historii tance a jeho proměnách od rituální symboliky přes kolorit lidových tanců, ustavení kánonu baletních prvků až po spontánní free a street – dance je interaktivní pořad na Malé scéně DJKT. Zkušení tanečníci zasvětí každého, kdo se chce poddat rytmu, jak sladit své pohyby s hudbou. Pro publikum prožitek ze světa, kde se baLETÍ.

 

Premiéra 8. září 2018 na Malé scéně DJKT

U nás to baLETÍ (2018)
Autor fotografií: Martina Root | © DJKT

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg