CS
pátek, 03 září 2021 13:13

Testování pro naše diváky

Od soboty Vám nabídneme možnost zajít si na antigenní test před návštěvou divadla bez nutnosti předchozí rezervace. Ve spolupráci s Odběrovým centrem Nerudovka jste pro Vás zajistili možnost nechat se otestovat vždy hodinu a půl před začátkem představení. Odběrové místo najdete coby kamenem dohodil od Nového divadla - přímo u světelné křižovatky na rohu Palackého náměstí. 

Pokud řešíte, že k návštěvě našeho divadla budete potřebovat antigenní test (protože nesplňujete žádnou jinou podmínek uvedených níže a v Obchodních podmínkách DJKT), můžete se nechat otestovat v Odběrovém centru Nerudovka. Naše divadlo navázalo s odběrovým místem spolupráci, díky které mají vždy od 17.30 (pokud hrajeme od 19.00) nebo od 15.30 (pokud hrajeme od 17.00), tedy hodinu a půl před začátkem představení vyblokovaný čast pouze pro naše diváky! Věříme, že Vám tím zase o něco více usnadníme současnou situaci a komplikace spojené s návštěvou kulturních akcí.

Přesnou adresu nalezene na webových stránkách odběrového místa - odberovecentrum.cz. Pokud ovšem vyrazíte ze zastávky Sady Pětatřictátníků a půjdete přes světelnou křižovatku směrem k Novému divadlu, nemůžete odběrové místo minout. Těšíme se na viděnou v divadle!

 

PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVU DIVADLA:

Na základě schválení konání divadelních představení za omezených podmínek stanovených nařízením Vlády ČR je nutné prokázat, že:

a) divák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) divák absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) divákovi byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo

d) divák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

e) divák absolvoval testování ve školském zařízení v požadované lhůtě, testování je možné doložit čestným prohlášení zákonného zástupce.

Ve všech prostorách divadelních budov diváci používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %. Respirátor je možné v případě potřeby zakoupit také v divadelní pokladně. U dětí do 15 let je povolené také nošení roušky.

Všichni diváci musí absolvovat měření teploty při vstupu.

Platí povinnost dodržování rozestupů 2 metry od ostatních osob.

Sezení je možné pouze na vyhrazených místech podle zakoupené vstupenky.

Pokud do divadla divák nepřijde z vlastního rozhodnutí nebo z důvodu nemoci či karantény, vstupné nevracíme, ale vstupenky jsou přenosné. Vstupné nevracíme ani v případě naměření tělesné teploty vyšší než 37,2 ⁰C.

V případě, že divák požadovaná potvrzení nepředloží, vyhrazuje si divadlo právo mu vstup do prostor divadla neumožnit, a to bez nároku na vrácení vstupného.

 

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.