CS

uvodka opera R 1100x175

Stvoření

Joseph Haydn

Přestože Joseph Haydn je autorem asi tuctu oper, v běžném operním repertoáru se hledají jen stěží, byť se čas od času některá z nich objeví v hracích plánech (v Plzni to byl v roce 1983 jeho Svět na měsíci). O to víc je Haydn ceněn jako autor více než sta symfonií, množství koncertů a komorních skladeb.

  • scéna Velké divadlo
  • premiéra 23. 10. 2021
  • věkové zařazení Bez věkového omezení

A v neposlední řadě i čtrnácti mší a čtyř velkých oratorií, z nichž Stvoření a Čtvero ročních období se stále častěji objevují ve scénické podobě na operních a baletních jevištích světa. Haydnovo předposlední oratorium Stvoření vzniklo v letech 1796–1798 a jak jeho název uvádí, vypráví o stvoření světa tak, jak je popsáno v první kapitole knihy Genesis v Bibli. První a druhý díl oratoria líčí stvoření světa, přírody a živých tvorů včetně člověka během sedmi dní. Ve třetím díle pak vystupují postavy Adama a Evy jako prvních lidí vůbec, kteří žijí šťastně v ráji, kde také příběh oratoria končí. Inscenace Haydnova oratoria Stvoření vznikne spojením uměleckých sil opery a baletu DJKT.