CS

Současnost

Inscenace a další aktivity divadla

Divadlo J. K. Tyla tvoří čtyři umělecké soubory, které produkují zhruba 500 činoherních, operních, operetních, muzikálových a baletních představení ročně. Tituly tvořící páteř repertoáru světových divadelních scén jsou střídány původními novinkami a českými premiérami her zahraničních autorů. Kromě toho pokračuje Divadlo J. K. Tyla také v uvádění operních, symfonických, operetních i muzikálových koncertů a dále rozvíjí tradici nedělních koncertních matiné.

O úspěšné tradici Divadla J. K. Tyla vypovídá i v rámci České republiky rekordní počet jeho abonentů – je jich téměř deset tisíc, což je více, než má Národní divadlo v Praze. Přes čtyřicet abonentních skupin umožňuje nejen výběr podle dnů v týdnu, které předplatitelům nejvíc vyhovují, ale i podle jejich individuálních preferencí. Zvláštní nabídka je připravena pro věkově a sociálně vyhraněné skupiny abonentů v podobě finančně výrazně zvýhodněného předplatného pro studenty, seniory a rodiče s dětmi. Abonmá nabízí setkání s živými díly minulosti i se žhavými novinkami.

Kromě samotných inscenací nabízí Divadlo J. K. Tyla další zajímavé akce, např. prohlídky divadelních budov, výstavy, besedy, autogramiády, zapojuje se také do evropského projektu Noc divadel. Do kulturní mapy Evropy se DJKT zapsalo jako dějiště každoročního Mezinárodního festivalu Divadlo, jehož první ročník se uskutečnil v r. 1993.

Divadlo je též iniciátorem několika nových tradic západočeské metropole. Kulturní sezónu zahajuje od roku 2014 průvod Vendelín, jehož se účastní i další kulturní instituce a spolky z celého regionu. Průvod byl na přání současného ředitele DJKT Martina Otavy pojmenován po Vendelínu Budilovi, který v roce 1902 otevíral rovněž z pozice ředitele tehdy novou budovu Velkého divadla.

Dalším významným přínosem pro život ve městě je organizace koncertů pod širým nebem. Projekt nazvaný Noc s operou si klade za cíl přiblížit operu širšímu spektru diváků. První ročník se konal 30. června 2015 v lochotínském amfiteátru a setkal se s velkým zájmem veřejnosti, navštívilo jej přes 5000 diváků.

V sezóně 2014/2015 spustilo divadlo pilotní ročník projektu Literární kavárna, který podporuje tvůrčí činnost mladých autorů a dává jim nahlédnout do uměleckého provozu divadla.

Historie divadelnictví