CS
pátek, 31 leden 2020 11:44

Setkání s činohrou před premiérou

Setkání s členy činohry a jejich zajímavými hosty před premiérou inscenace Luigiho Piradnella Každý má svou pravdu se bude konat 6. února na Malé scéně v 18 hodin.

Součástí setkání bude také talkshow Martina Zahálky ml. s vzácnými hosty. Budou to PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. a Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek. Ph.D., kteří pohovoří o pravdě ve více kontextech, nejen v kontextu Pirandellovy hry.

Diváci si budou moci také pohovořit s režisérem Mikolášem Tycem, dramaturgem Zdeňkem Janálem, šéfkou souboru činohry Apolenou Veldovou a herci Janou Kubátovou, Klárou Krejsovou a Vladimírem Pokorným. O hudební doprovod se postará Marek Mikulášek.

 

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Miloš Ševčík se zabývá převážně kontinentální estetikou 20. a 21 století, zaměřuje se zejména na problematiku časovosti estetické události a jejího smyslového charakteru. Mezi jeho odborné zájmy však spadá i teorie komiky, zejména humoru. K jeho nejvýznamnějším publikacím náleží následující monografie: Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu (2008), Aisthesis. Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho (2013), Patočkovy interpretace literatury (2014, společně s D. Blahutkovou.), Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky (2014). Je autorem několika desítek odborných studií publikovaných v časopisech a sbornících doma i v zahraničí. V roce 2018 se stal jedním z editorů mimořádného čísla Filosofického časopisu nazvaného Studie k teorii umění Henriho Focillona. Život forem v žitém světě. V současnosti působí na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Katedře filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek. Ph.D.

Přemysl Rosůlek se narodil v Plzni (1971), vystudoval obor politologie na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době působí na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se zejména na vybraná etická témata soudobé politické filozofie, zde zvláště na problematiku nacionalismu a separatismu a na vztahy mezi politikou a médii. V souvislosti se vztahem mezi politikou a sociálními sítěmi se mimo jiné věnuje charakteristice fake news a problematice jejich produkce, šíření, odhalování a obrany proti nim. Je autorem či spoluautorem řady odborných knižních a časopiseckých publikačních výstupů a absolventem několika stáží v zahraničí včetně studijního a badatelského pobytu na Nuffield College v Oxfordu. 

 

Akce je pro veřejnost zdarma.