CS
středa, 16 září 2020 16:41

Setkání s činohrou na téma Dortel

Čeká nás další premiérový týden a s ním i další pokračovaní nové činoherní tradice – čtvrteční předpremiérové Setkání s činohrou. Zveme Vás do foyer Malé scény, kde si 24. září od 18.00  budeme povídat na téma Dortel – Jak se vaří národ. Můžete se těšit na zástupce inscenačního týmu, které doplní, a svými postřehy k tématu přispějí, osobnosti působící mimo divadelní prostředí, odborníci ze ZČU Petr Krčál a Ondřej Stulík. Hlavním účelem setkání je poskytnout divákům prostor, aby se mohli zeptat na to, co je osobně zajímá. 

Budeme se držet schématu projektu Setkání s činohrou na téma..., a tak se nejprve z úst režiséra Adama Skaly, autora hry Kryštofa Pavelky či dramaturga činohry DJKT Zdeňka Janála dozvíte, jak probíhala příprava inscenace, jaké jsou její inspirační zdroje nebo další zajímavé postřehy ze zákulisí chystané premiéry. Doplňovat je budou hosté z řad protagonistů. Dorazí Pavel Pavlovský, který v inscenaci ztvárňuje Starce, pamětníka reflektujícího minulost Plzně, Libor Stach, obsazený do role moderátora kulinářské show Dortel a Vladimír Pokorný, představitel Martina, jednoho ze soutěžících. Celým setkáním bude provázet Martin Zahálka ml., který rovněž v Dortelu účinkuje, a to jako Václav – soutěžící číslo dvě.

V druhé části setkání se budeme na hlavní náměty inscenace – kterými jsou například novodobý český nacionalismus, populismus a mediální manipulace  dívat spolu s Petrem Krčálem a Ondřej Stulíkem, odborníky na slovo vzatými.  

PhDr. Petr Krčál, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů ZČU, jež je zároveň jeho almou mater. Přednáší a publikuje například na téma pravicového extremismu a politického radikalismu. Extremismem se zabýval také v praxi, jakožto autor znaleckých posudků. Na ZČU vyučuje mimo jiné předmět politická propaganda, vystoupil na konferenci Fake news: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru, a také má co říci k problematice masmédií a jejich metod komunikace s veřejností.

PhDr. Ondřej Stulík, PH.D. je akademickým kolegou Petra Krčála, s nímž ho spojuje nejen podobné profesní zaměření. Oba jsou členy týmu Laboratoře výzkumu populismu ZČU, která svými výstupy cílí nejen na odbornou veřejnost, ale také na občany a politiky. Za všechny jeho příspěvky k tématu jmenujme referát Továrna na atrapy aneb populistický způsob boje. Dále se věnuje politickým teoriím, veřejným politikám a metodologii společenských věd. V jeho zaměření dominuje přístup sociologické hermeneutiky postmoderního střihu s důrazem na obsahovou analýzu promluv aktérů. 

Galerie Obrázků