SBOR OPERY DJKT

 

 

SOPRÁN ALT TENOR BAS
Eva BRABCOVÁ Mgr. Lucie BÍNOVÁ Mgr. Jaromír BÍNA Mgr. Miroslav BARTOŠ
Mgr. Valentina ČAVDAROVÁ Barbora JINDROVÁ Pavel BRAUN Mgr. Martin BOROVSKÝ
MgA. Andrea FRÍDOVÁ MgA. Ivana KLIMENTOVÁ David CODY Roman DUŠEK
Zdeňka JAROŠOVÁ Šárka KORUNKOVÁ Miroslav JAROŠ Marcel HALLA
Markéta KOFROŇOVÁ Mgr. Jana PIORECKÁ Josef JORDÁN Zdeněk KUBÍK
Eva KRABCOVÁ Nikolinka PROKOPIEVA Plamen PROKOPIEV Mgr. Mikuláš KUCZMAN
Mgr. Kristýna RADAČOVSKÁ Mgr. Eva SKALOVÁ Mgr. Václav SOUBUSTA Eugeni PEŠAKOV
Mgr. Eva SAMKOVÁ Mgr. Jana TOLAŠOVÁ Martin ŠVIMBERSKÝ  
Mgr. Petra ŠINTÁKOVÁ  Dagmar VALENTA    
   Mgr. Irena VÝRUTOVÁ