CS

Prohlídky

Prohlídky divadelních budov 28. října 2021

Prodej vstupenek na prohlídky za speciální cenu 28 Kč bude spuštěn 4. října v 10 hodin na pokladně předprodeje ve Smetanových sadech. Na tyto prohlídky nelze provádět rerezvace!

 

Termíny prohlídek          
Velké divadlo 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Nové divadlo 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

 

Termíny prohlídek pro školy a veřejnost pro rok 2021 

 

Velké i Nové divadlo pro školy     pro veřejnost  
25. 10. 2021 9:00 11:00       16:00

vstupenky VD

15. 11. 2021 9:00 11:00       16:00 vstupenky ND
13. 12. 2021 9:00 11:00       16:00  

 

Maximální kapacita všech prohlídek je 25 osob pro Nové divadlo, 30 osob pro Velké divadlo, z bezpečnostních důvodů tyto počty nelze navyšovat. Minimální počet osob ve skupině je 10 osob. 

Rezervace vstupenek na e-mailu: prohlidky@djkt.eu.