CS

Předplatné 2022 I Přehled skupin

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO 2022

Zahájení předprodeje

 • prodej zahajujeme 11. října 2021 kromě níže uvedených skupin – těm začíná předprodej již 20. září 2021:

- A a P (kterým se představení v předplatném uskuteční již v říjnu 2021)

- VD a NS (které jsou nejpočetnějšími skupinami a je potřeba si vybrat nové místo v hledišti - viz změny níže)

 • předplatné je možné zakoupit až do 31. ledna 2022
 • předplatné v naší pokladně předprodeje můžete zakoupit v otevírací době Oddělení předplatného

Rezervace stávajících míst v hledišti

 • rezervace míst stávajícím předplatitelům (kromě skupin A, P, VD a NS) držíme do 26. listopadu 2021, od 29. listopadu 2021 budou uvolněná místa nabídnuta novým zájemcům
 • pro skupiny VD a NS je letos výjimečně nutné si místa v hledišti nově vybrat, přednostní rezervace pro tyto skupiny je do 17. září 2021 (viz změny níže)

 

NOVINKY V PŘEDPLATNÉM 2022

 • představení v PŘEDPLATNÉM 2022 se odehrají v období od ledna do června 2022 (kromě skupin A a P)
 • PV1PV2 = Premiéry–výběr jsou dvě zcela nové skupiny složené z vybraných premiérových představení
 • skupina Z = Začátečníci – nová skupina pro diváky, kteří s předplatným začínají
 • skupiny V – Velké divadlo a– Nová scéna jsou zrušené a nahrazené nižším počtem skupin VD1–VD7NS1–NS6
  • abonenti původních skupin V a N mají přednostní právo na výběr míst v těchto nových skupinách VD a N
  • předplatnési mohou zarezervovat do 17. září e-mailem, telefonicky či osobně
 • názvy smíšených skupin se mění:
  • původní skupiny S – Smíšené se nově jmenují K – Kombinované, a to následovně: K1 = původně S3, K2 = původně S4, K3 = původně S5, K4 = původně S2, K5 = původně S9, K7 = původně S8, K8 = původně S6
  • název smíšené činoherní skupiny S7 se mění na Č – Činoherní
  • název skupiny OB – Opera–balet se mění na H – Hudební
  • název skupiny pro seniory O1 se mění na OS – Odpolední pro seniory
  • název skupiny O2 se mění na K6, hracím dnem zůstává neděle, ale začátky se posouvají na 16.00
  • předplatitelům původních skupin S, OB, O1, O2 se mění pouze název skupiny, místa zůstávají stejná
 • skupiny Junior budou pouze čtyři (J1–J4)
  • abonentům v těchto skupinách zůstávají zachována místa
  • mění se hrací den, všechny skupiny J budou mít představení vždy v neděli
  • skupina Junior 5 je zrušená 
 • skupina D – Rodiče s dětmi zůstává se stejným názvem, ale předplatitelé si budou vybírat nová místa
 • skupina KMD10 (KMD1) – Klub mladého diváka zaniká bez náhrady
 • skupina KMD14 (KMD2) – mění pouze název na KMD
  • diváci původní skupiny KMD14 (KMD2) plynule přejdou do této nové skupiny

PŘEHLED SKUPIN

Níže (pod svojí skupinou předplatného) nalezne seznam představení, která se pro Vaši skupinu měla odehrát a informaci, zda se odehrála nebo byla zrušena.

  PŘEDPLATNÉ KOMBINOVÉ
  Skupiny: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8
  PŘEDPLATNÉ ODPOLEDNÍ SENIORSKÉ
  Skupina: OS
  PŘEDPLATNÉ ČINOHERNÍ
  Skupina: Č
  PŘEDPLATNÉ RODIČE S DĚTMI
  Skupina: D
  PŘEDPLATNÉ HUDEBNÍ KLASIKA
  Skupina: H
  PŘEDPLATNÉ ZAČÁTEČNÍCI
  Skupina: Z
  PŘEDPLATNÉ VELKÉ DIVADLO
  Skupiny: VD1-VD7, Premiéry P
  PŘEDPLATNÉ NOVÁ SCÉNA
  Skupiny: NS1-NS6, Premiéry A
  PŘEDPLATNÉ MALÁ SCÉNA
  Skupina: MS
  PŘEDPLATNÉ JUNIOR
  Skupiny: J1-J4
  PŘEDPLATNÉ KLUB MLADÉHO DIVÁKA
  Skupina: KMD
  PŘEDPLATNÉ VÝBĚR Z PREMIÉROVÝCH TITULŮ 1
  Skupina: PV1
  PŘEDPLATNÉ VÝBĚR Z PREMIÉROVÝCH TITULŮ 2
  Skupina: PV2
  PŘEDPLATNÉ MATINÉ

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ABONENTY

 • abonenti jsou povinni při vstupu do hlediště předložit platnou abonentku
 • abonenti jsou povinni při vstupu do hlediště předložit platnou abonentku
 • abonenti uplatňující slevu ZTP, ZTP/P jsou povinni předložit také tento průkaz společně s platnou abonentkou

- ve výjimečném případě zapomenutí abonentky může v seznamu abonentů vyhledat číslo abonentky inspektorka hlediště, ovšem za poplatek 20 Kč

 • abonentní skupina nebude otevřena, pokud nedosáhne dostatečného počtu zájemců – v takovém případě Vám nabídneme skupinu náhradní
 • začátky představení jsou od 19 hodin, pokud není uvedeno jinak• abonentky jsou přenosné
 • abonentky se slevou ZTP a ZTP/P jsou také přenosné, k této zlevněné abonentce je však nutné doplatit jednorázovou částku, která činí:

- 100 Kč na představení ve Velkém divadle

- 150 Kč na představení na Nové scéně

- 50 Kč na představení na Malé scéně a na program ve všech foyer (Matiné)

Příjmový doklad o zaplacení doplatku je nutné předložit spolu s abonentkou při vstupu do hlediště.Doplatek lze uhradit buď v pokladně předprodeje DJKT nebo v divadelních pokladnách jednotlivých scén, otevřených vždy hodinu před začátkem představení.

 • zakoupené předplatné nelze měnit ani vracet
 • po začátku představení již není vstup do hlediště povolen
 • Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o., má právo na změnu titulu představení, která může nastat z provozních důvodů (onemocnění atd.), z těchto důvodů si také vyhrazuje právo na změnu termínu a přesun Vašeho představení na jiný den.

Žádáme Vás o dodržování aktuálních hygienických nařízení stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Prosíme Vás, abyste byli shovívaví k možným změnám a pro nejaktuálnější informace sledovali náš web, kde naleznete všechny důležité informace o předplatném i obchodní podmínky: www.djkt.eu