CS
pondělí, 14 prosinec 2015 11:23

Plzeňští tanečníci se umístili v mezinárodní soutěži

Plzeň hostila poprvé Mezinárodní baletní soutěž se čtyřicetiletou historií. Oceněni v ní byli i plzeňští umělci. V kategorii mužů se umístil na 3. místě Grzegorz Mołoniewicz. 3. cenu v kategorii B – junior získal Kristián Pokorný z Taneční konzervatoře hl. města Prahy, který je absolventem baletní školičky DJKT a vystupoval již v několika baletních inscenacích DJKT. 2. cenu v kategorii A – senior získala Lýdie Švojgerová z Divadla J. K. Tyla v Plzni. Oceněni byli i dva členové baletního souboru DJKT - Ondřej Martiš obdržel prémii za současnou choreografii a prémii za partnerskou spolupráci získala Kristýna Piechaczková.

V. mezinárodní baletní soutěž Plzeň 2015 se konala v Novém divadle DJKT ve dnech 19. - 22. listopadu, jako XV. ročník Soutěžní přehlídky tanečních umělců České republiky.

Soutěž, do které se přihlásilo 73 soutěžících z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Korejské republiky, byla dvoukolová: v I. kole soutěžilo 35 účastníků kategorie B – Junior vybraných z 58 v eliminačním předkole a v kategorii A – Senior porota hodnotila 12 soutěžících. Ve finálovém kole se představilo 16 soutěžících – posluchačů tanečních škol a 8 členů profesionálních baletních souborů v ukázkách z klasického i moderního repertoáru.

V odborné porotě zasedl jako předseda Libor Vaculík, choreograf a režisér, dále Cyril Atanassoff, emeritní étoile a profesor Pařížské opery, Hana Vláčilová, primabalerína Baletu Národního divadla Praha, primabalerína baletu Slovenského národního divadla a baletní mistryně Nora Gallovičová a první sólista Bavorského státního baletu v Mnichově Lukáš Slavický.

Soutěž měla velký význam pro tanečníky i pro diváky. Tanečníkům dala možnost konfrontace výsledků práce, v návaznosti pak možnost výměnných učebních pobytů a stáží, účasti na galakoncertech, nabídky do angažmá u nás i v zahraničí a pozvání na světové soutěže. Také došlo k velmi užitečné konfrontaci výsledků odborného vzdělávání a profesionální úrovně baletních souborů, díky přítomnosti mnoha šéfů baletních ansámblů i ze zahraničí došlo k nabídkám angažmá. Milovníci tance zase mohli vidět během několika dnů práci velkého množství tanečníků a získat tak přehled o současném stavu baletního umění v rozličných zemích.

Soutěž pořádalo Taneční sdružení České republiky ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni pod záštitou ministra kultury ČR pana Mgr. Daniela Hermana, Města Plzně zastoupeného 1. náměstkem primátora panem Mgr. Martinem Baxou a Českého centra I.T.I. při UNESCO. Soutěž se mohla uskutečnit díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond, Nadace Život umělce, Odborové asociace divadelníků a firmy GRISHKO Ltd.