pondělí, 31 říjen 2016 11:53

Pečeť města Plzně pro Jiřího Pokorného

Jiří Pokorný byl za úspěšné vedení baletního souboru DJKT odměněn Pečetí města Plzně. 

Významné ocenění, které je udělováno za přínos k rozvoji města a zvýšení jeho prestiže, převzal z rukou primátora Martina Zrzaveckého 28. října na plzeňské radnici. „Jiří Pokorný do Plzně přináší baletní dramaturgii velkých operních a baletních domů světa. Je v ní zastoupena jak velká baletní klasika, inscenovaná v odpovídajícím dobovém stylu, tak původní soudobá tvorba celovečerních dramatických baletních děl současných choreografů. Širokým spektrem taneční interpretace baletní soubor upevňuje své prestižní postavení v českém baletu. Jeho členové získávají četná ocenění v soutěžích a přehlídkách doma i v zahraničí,“ uvádí mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Foto: Martina Root

Galerie Obrázků