CS
pondělí, 09 říjen 2017 13:01

Opera Jakub Jan Ryba bude výjimečná nejen po hudební stránce

Na jevišti Velkého divadla vrcholí přípravy na světovou premiéru opery Jakub Jan Ryba, zazní v ní i netradiční hudební nástroj.

Atmosféru Vánoc v Rožmitále, kde byla slavná Rybova Česká mše vánoční poprvé uvedena, navodí jeden netradiční hudební nástroj. Skladatel Miroslav Kubička šel po stopách pastýřského vytrubování, které Ryba denně slýchal a pravděpodobně se jím nechal inspirovat. Pátral po konkrétní melodii z Rožmitálska a ocitoval ji v opeře. Na Slovensku našel výrobce tradiční pastýřské trouby a ta teď díky jeho výzkumu zahraje v naší inscenaci. Toto životní dílo skladatele Miroslava Kubičky vyjadřuje obdiv k hudebnímu dílu i k morálnímu odkazu osobnosti Jakuba Jana Ryby. Skladatel v opeře cituje některé Rybovy skladby, dokonce komponuje fiktivní milostnou skladbu Rybově platonické lásce Pavle. „Snažil jsem se zkomponovat něco ve stylu Ryby a pan Gillar napsal slova jazykem  Puchmajera,“ vypráví skladatel. Přípravy opery byly po hudební stránce mimořádně náročné a bylo nutné  jí věnovat čtyřnásobně více času, než je obvyklé, neboť všechny pěvecké party jsou zde mimořádně složité. „Navíc je v díle 18 sólových partů a kromě dodržení pěveckých oborů bylo záměrem obsadit všechny role představiteli, kteří by typově maximálně věrně odpovídali svým historickým vzorům,“ říká režisér Tomáš Pilař.

Zde si můžete přečíst rozhovor s panem Kubičkou.