CS

OHLASY | MATINÉ

Sojkovo kvarteto ve foyer DJKT

 

Sojkovo kvarteto se v našem regionu řadí k předním komorním souborům. Na pravidelných a vždy početně navštívených plzeňských koncertech překvapí novým repertoárem a neotřelou dramaturgií. Nejinak tomu bylo i v posledních dnech, kdy Sojkovci vystoupili hned dvakrát – koncem února samostatným koncertem v Domě hudby, 5. března již tradičně ve foyeru DJKT v rámci tamějších matiné. V plném kvartetním obsazení zazněla tentokrát pouze jedna kompozice, navíc zcela neznámá i těm nejzainteresovanějším posluchačům. Antonín Kammel (1739–1784), rodák z Velče u Kladna, patří ke generaci skladatelů české hudební emigrace, své uplatnění však našel v Anglii, kam obvykle kroky našich hudebníků v 18. století nesměřovaly. Jeho Kvartet B dur op. 7, č. 2, třívětou skladbu přehledné struktury s obvyklým schématem rychle – pomalu – rychle, Sojkovci přednesli v dokonalé souhře s adekvátní dynamikou, prostou zbytečných efektů. Totéž lze napsat i o Dvořákových Drobnostech, op. 75 A, které v podání Martina Kose, Martina Kaplana (housle) a Josefa Fialy (viola) plynuly zcela přirozeně v plné melodické kráse. Působivý kontrast k Dvořákovu tercetu vytvořilo Duo č. 2 Bohuslava Martinů pro housle a violoncello, vzniklé v posledním roce skladatelova života. Nalezneme zde vše, čím nás hudba autorova vrcholného období okouzluje – vedle hravého střídání rytmů širokodechou kantilénu, v níž nejednou zazní idiomy moravské lidové písně a kancionálové produkce. S pokorou poučených a hráčsky precizních interpretů k této zdánlivé miniatuře přistoupili primárius kvarteta a violoncelistka Hana Vítková. Zatímco v úvodu zazněl známý Sen lásky Ference Liszta v úpravě pro housle a klavír, závěr patřil Klavírnímu kvintetu „Fragmenty času“ mladého plzeňského skladatele Pavla Samiece. (Klavírního partu se v obou kompozicích ujal Štěpán Kos). Pětivětou skladbu autor pojal jako reminiscenci na stylová období renesance, baroka, klasicismu a romantismu propojil proto kompoziční postupy typické pro daná období se současným hudebním jazykem. Podobně jako již v předcházejících letech, i nyní našel Samiecův úspěšný skladatelský opus v Sojkovcích své nejlepší interprety.    

 

Marta Ulrychová      

Co si o inscenaci myslíte Vy?

Viděli jste ji už? Napiště nám, Váš názor nás zajímá!
(pokud se políčko pro komentář nezobrazuje, musíte se v jiném okně přihlásit na svůj Facebook účet)