OHLASY| HAMLET

Thomasova opera Hamlet po Ostravě také v Plzni

„Pěvec obsáhlé titulní role – rakouský barytonista Thomas Weinhappel – školený ve Vídni, vládne kultivovaným, libozvučným lyrickým barytonem s tenorálně zabarvenou vysokou polohou, s jistým hlasovým rozsahem a zřetelně racionálně promyšleným frázováním a dynamikou. Měkký charakter hlasu příjemného témbru je schopný pozoruhodných modulací."

Jiří Fuchs, OPERA PLUS 21. 1. 2018

Celou recenzi naleznete zde.

Thomasův Hamlet v Plzni: Ofélie jako královna večera

„Královnou večera byla mladá talentovaná Doubravka Součková jako Ofélie. Předvedla se v tom nejlepším pěveckém a hereckém světle, zapůsobila mladistvou čistotou a půvabem svého hlasu i celkového projevu."

Olga Janáčková, HARMONIE 22. 1. 2018

Celou recenzi naleznete zde.

Plzeňským divákům se v novém roce dostalo daru v podobě Hamleta. Nikoli ovšem Shakespearova, ale romantické opery francouzského skladatele Ambroise Thomase, která se dosud v Plzni nikdy nehrála. […] Práce s vertikálně vysouvanými schodišti, zrcadly a světelnými bariérami Hamletovi sluší, navíc slouží akčním přestavbám a spolu s kostýmním mixem mezi historismem a současností vytváří dojem časového přesahu hamletovského tématu. Thomasův Hamlet vychází z volné francouzské verze Shakespearovy hry z pera Alexandera Dumase st. a Paula Meuricea. Důraz je tu kladen na milostný vztah Hamleta a Ofélie víc než na Hamletovu roli mstitele. Thomas napsal hned dva způsoby Hamletovy smrti, režisér Martin Otava si vymyslel třetí, kdy Hamleta zabije nad Oféliiným hrobem žalem zdrcený otec Polonius. […]
Hudební nastudování Norberta Baxy zní s patřičnou barevností a romantickou dynamikou. Thomas Weinhappel je ideálním představitelem expresivního Hamleta, dobrý pěvecký výkon umocňuje jeho zjev i prožitek role. Příjemným překvapením je v Plzni mladá sopranistka Doubravka Součková, která náročný koloraturní part Ofélie zvládá s lehkostí a intonační přesvědčivostí. Scéna Oféliina šílenství byla vrcholem premiérového večera. Ale výborný je i Paolo Lardizzone jako Laertes, František Zahradníček jako Claudius, Katarína Jorda jako Gertruda a Jiří Kubík v roli Polonia. A hrobníci v podání Dalibora Tolaše a Josefa Jordána vnesli na scénu žádoucí vylehčení v komediálním výstupu.
Thomasův Hamlet plzeňské má předpoklady zaujmout publikum, od kvalitního pěveckého obsazení až po působivou vizuální podobu inscenace, přístupné jak konzervativnějšímu, tak i náročnějšímu divákovi. A citelné zkrácení velké francouzské opery do podoby akčního dramatu divákům v dnešní dynamické době zjevně vadit nebude. Znalcům a milovníkům tohoto díla možná ano, ale těch vzhledem k frekvenci uvádění Thomasových oper u nás není tak moc.
 
Radmila Hrdinová, PRÁVO 8. 3. 2018

 

Francouzský skladatel Ambroise Thomas se profiloval hlavně jako úspěšný operní skladatel, například jeho Mignon v pařížské Opera Comique, pro kterou byla psána, dosáhla záhy rekordních více než tisíce repríz! Úspěšný byl také roku 1868 tamtéž premiérovaný Hamlet, dílo zralého, zkušeného skladatele. Z následného propadla dějin se Thomasův Hamlet vynořil v konci šedesátých let minulého století a teď pravidelně atakuje operní scény. Neodolatelná balada Oféliina šílenství patří i k frekventovaným koncertním gala koloraturních sopranistek. Mladá Britka Emilly Bradley předvedla v Plzni intonační čistotu, imponující svěží hlas i jemně dramatické vnímání role. Do Elsinoru nás zavede slavnostní marš, nástup dvořanů ke korunovaci a sňatku královny Gertrudy s Claudiem, bratrem mrtvého krále. Otevírací scéna nasadí styl inscenace, po celé představení zůstane neměnný. Režisér Martin Otava a scénograf Pavel Kodeda vycházejí z danosti plzeňské Nové scény, z určitého ponoru scény (i orchestřiště), hlavně však z její mobilní vybavenosti. Pěvci přicházejí, nastupují na schodové panely, které se různě zvedají a proměňují polohu a tvar. Prostorové variace jsou zásadní součástí hry, pěvci nekorzují scénou, scéna je přečasto přesouvá a jejich hra má o to víc soustředění ke gestickému projevu, bez teatrální stylizace, sympaticky takřka civilní. Režisér Martin Otava dal dílu svou velkou zkušenost, celý kus udržel právě v této stylistické nahotě, bez šantročení mobiliáře používá nahou, holou, proměnlivě schodovou scénu s velkolepým svícením (Antonín Pfleger). Výrazně barevným, zelená, fialová, zlatá akcentují děj. Také kostýmy (Aleš Valášek) s prvky stříbrných prošívaných ploch ty ostré barvy silně zrcadlí. Od okamžiku, kdy naplno vstoupíte do této aktuálně vyhraněné inscenace, máte návdavek naplno vnímat hudbu i fakt Hamletova statečného balancování údělu, který originálně promlouvá ke každému z nás. Účinně teatrální je i zjevení Hamletova otce, po sugestivní prosbě o pomstu odchází hledištěm, podobně atakuje i jeho poselství závěrečné, zpívané z hlediště od reflektorů. V roli imponuje basista Josef Kovačič, disponuje hezky tvárným hlasem ave startu kariéry vzbuzuje velkou naději. Hamlet Romana Hozy zaujme nejen výstupem pijáckým, dramaticky naléhavá je i jeho konfrontace s matčinou vinou (Královna Ivana Saková), ovšem kruciální moment, v inscenaci zvýrazněný, je Hamletovo zjištění Poloniovy spoluviny při Claudiově nářku (Jevhen Šokalo). Zde startuje výrazný dramatický tah, vrší se v mocném finále a vněm plzeňská inscenace nasadila trumf. Přichází pohřební průvod, Hamlet je konfrontován s Oféliinou smrtí, duch Otce mu nakazuje zabít Claudia a převzít královské žezlo. Hamletovo úpěnlivé „Mon áme est dans la tombe etje suis Roi! - Má duše je v hrobě. Běda, a já jsem králem!" vrcholí činem Polomovým (Pavel Klečka), nad márami dcery Hamleta zavraždí. Režijní čistota a výrazně barvené scény zůstávají v paměti, do ni se zasazuje i velmi kvalitní výkon orchestru. Norbert Baxa dbá na specifičnost Thomasových stručně výstižných melodií i dramaticky pregnantního užití všemožných nástrojů, imponuje spolupráce s pěvci i hráči.
Přede mnou seděla řada středoškoláků, jejich pevně soustředěný poslech je inscenační vizitkou nejlepší.

 Anna Šerých, HUDEBNÍ ROZHLEDY 8. 3. 2018

Co si o inscenaci myslíte Vy?

Viděli jste ji už? Napiště nám, Váš názor nás zajímá!

 

 Nabucco_858x246.jpg